Obmedzenie na ceste I/50 (I/9) v Košiciach

Z dôvodu stavebnej údržby NDS obojstranne obmedzí dopravu na ceste I/50 (I/9) v úseku mosta ev. č. 50-318 križovatka VSS, Košice.

Informácia pre motoristov

 

Odstávky budú v jednotlivých pruhoch  prebiehať nasledovne:

 

  •  v piatok 11.mája 2018 od 13.00 hod do 19:00 hod – odstavenie jedného jazdného pruhu smer Michalovce – Rožňava
  • V sobotu 12.mája 2018 – odstavenie v oboch smeroch
    •  smer Rožňava – Michalovce od 9.00 hod do 19.00 hod
    •  smer Michalovce – Rožňava od 9.00 hod do 24.00 hod
  • V nedeľu 13. mája 2018 od 0.00 hod do 18.00 hod  - odstavenie jedného jazdného pruhu smer Michalovce – Rožňava

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Na križovatke pod mostom a vetvách mosta bude iba krátkodobo operatívne odstavovaná doprava na viacerých miestach v denných aj nočných hodinách.