Obnova mosta Hybica na liptovskej D1

NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 291,970 pri Hybe z dôvodu nevyhnutných stavebných prác na moste.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 28. apríla 2022 (štvrtok) od 7.00 hod. do 8. júna 2022 (streda) do 18.00 hod. 

Vedenie dopravy

I. etapa – uzávera ľavého jazdného pruhu v ľavom jazdnom páse

II. etapa - uzávera pravého jazdného pruhu v ľavom jazdnom páse

Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným pracoviskom.