Obnovíme ďalšie úseky D1 a križovatku R2 na východe Slovenska

Aj v najbližších dňoch pokračujeme v opravách ciest pre lepšiu bezpečnosť a komfortnejšie cestovanie motoristov vo východnej časti Slovenska na ďalších úsekoch diaľnice D1. Opravená bude aj vozovka R2 na križovatke Alejová v Košiciach.

Informácia pre motoristov

 

V prípade priaznivého počasia budú opravy jednotlivých úsekov prebiehať v nasledovných termínoch:

 

  • od 13. augusta 2018 do 15. augusta 2018 (neďaleko obce Seniakovce)

- vnútorný jazdný pruh pravého jazdného pásu v km 423,700 – 425,400

- doprava bude vedená cez vonkajší jazdný pruh so znížením rýchlosti na 60 km/hod

 

  • od 15. augusta 2018 do 18. augusta 2018 (neďaleko obce Ličartovce)

- vnútorný jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 416,400 – 413,900

- doprava bude vedená cez vonkajší jazdný pruh so znížením rýchlosti na 60 km/hod

 

  • od 15. augusta 2018 do 20. augusta 2018 (križovatka Alejová Košice)

- doprava na jednotlivých vetvách križovatky bude riadená regulovčíkmi, obchádzková trasa nie je potrebná

 

  • od 17. augusta 2018 do 21. augusta 2018 (neďaleko obce Petrovany)

- vnútorný jazdný pruh pravého jazdného pásu v km 410,400 – 413,400

- doprava bude vedená cez vonkajší jazdný pruh so znížením rýchlosti na 60 km/hod

 

Opravy jednotlivých úsekov budú realizované výmenou obrusnej vrstvy vozovky odfrézovaním a položením novej vrstvy asfaltového koberca. V prípade križovatky Alejová pôjde o výmenu ložnej vrstvy vo všetkých vetvách a v pripájacom pruhu, ktorá sa vykoná odfrézovaním a položením novej vrstvy asfaltového betónu. Nasledovať bude výmena obrusnej vrstvy vo všetkých vetvách križovatky a v pripájacom pruhu odfrézovaním a položením novej vrstvy asfaltového koberca. Na mostnom objekte bude realizovaná len výmena obrusnej vrstvy.