Opravujeme mostné závery na ceste I/11 pri Krásne nad Kysucou

Národná diaľničná spoločnosť opraví mostné závery na ceste I/11 v úseku mosta v km 422,100 - 422,250 pred Krásnom nad Kysucou. V priebehu niekoľkých dní sa zrealizujú práce na vybúraní poškodenej časti oceľového lôžka záveru, vyvŕtajú a osadia sa nové chemické kotvy, aplikuje sa nová izolácia a následne sa opravený úsek vyasfaltuje.

„Mostné závery je nevyhnutné opraviť z dôvodu ich havarijného stavu“ uviedol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.  Ako ďalej Droppa priblížil, ak by teraz nenastala oprava mostných záverov, v mieste porúch by bolo potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť a prekryť poškodené mostné závery, prejazd by spôsoboval zdržanie a neskoršia výmena by si vypýtala vyššiu investíciu.

Práce sa týkajú obdobia

  • od 1.7.2024 (pondelok) od 7:00 hod. do 20.7.2024 (sobota) do 18:00 hod.

Práce budú prebiehať v dvoch etapách

  • V 1. etape bude realizovaná oprava mostných záverov v časti pravého jazdného pruhu na moste v smere do Žiliny 
  • V 2. etape bude realizovaná oprava mostných záverov v časti ľavého jazdného pruhu na moste v smere do Čadce

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu za použitia cestnej svetelnej signalizácie.

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.