Opravy vozovky na D1 medzi Prešovom a Košicami

NDS čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úseku medzi Prešovom a Košicami v km 421,860 - 422,500. Dôvodom budú veľkoplošné opravy vozovky v pravom jazdnom páse (smer Prešov - Košice).

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 12. apríla (pondelok) do 15. apríla (štvrtok)

Oprava bude pozostávať z výmeny obrusnej vrstvy, odfrézuje sa existujúca vrstva vozovky a následne sa položí nová vrstva asfaltového koberca.

 

Vedenie dopravy

Počas realizácie bude doprava vedená cez vnútorný jazdný pruh.