Osadíme oceľovú platňu nad porušený mostný záver na estakáde pred mostom Lafranconi

NDS pristúpi k osadeniu oceľovej platne nad porušený mostný záver na moste ev.č. D2-124 – estakáda pred mostom Lafranconi, smer do Petržalky, km 62,119. Uvedený mostný záver je v havarijnom stave.

Informácia pre motoristov

 

Osádzanie platne bude realizované v termíne:

 

  • dňa 29.júla 2017 (sobota) od 04,00 hod. do cca 14,00 hod.

Trasa obchádzky nie je potrebná

 

Osádzanie platne bude prebiehať po poloviciach vozovky a doprava bude usmernená dopravnými značkami vedená vždy v jednom jazdnom pruhu.

 

Pred porušeným mostným záverom prekrytým oceľovou platňou bude na diaľnici znížená rýchlosť na 70 km/h a osadená značka „Nerovnosť na vozovke“.

Po osadení platne pred a za mostný záver zrealizujeme asfaltové nábehy pre plynulý prejazd dopravy.