Pre opravu vozovky D1 sa spomalí doprava pri obci Vlachy

NDS začne v stredu s veľkoplošnou opravou vozovky diaľnice D1 pri obci Vlachy. Obnovou prejde krajnica a vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 265,500 – 265,000.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

•             od 12. septembra 2018 do 14. septembra 2018 (v prípade priaznivého počasia)

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená cez jeden jazdný pruh s obmedzením rýchlosti na 60 km/h.

 

Počas opravy sa vymení ložná vrstva odfrézovaním do hrúbky 60 mm a položením nového asfaltového betónu. Vymenená bude aj obrusná vrstva odfrézovaním a položením nového asfaltového koberca v hrúbke 40 mm.