R1 na mostoch pri Hronskej Breznici bude v nasledujúcich dňoch čiastočne uzavretá

Počas čiastočnej uzávery rýchlostnej cesty R1 na mostoch pri Hronskej Breznici v km 137,500 sa zrealizuje výmena protidotykovej ochrany nad železničnou traťou.

Stavebné práce sú naplánované na dve etapy. V I. etape čiastočná uzávera na moste ev. č. R1-156 obmedzí dopravu uzavretím 3,5 m pásu pozdĺž vonkajších ríms mosta v oboch smeroch. V II. etape sa uzavrie vetva križovatky - most ev. č. R1-156.1 v smere od Hronskej Dúbravy.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 10. apríla 2018 (utorok) od 7.00 hod. do 17. apríla 2018 (utorok) do 15.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude na oboch mostoch na R1 vedená vo dvoch jazdných pruhoch. V II. etape bude vetva križovatky od Hronskej Dúbravy uzavretá úplne. Výjazd na R1 v čase uzávery mosta ev. č. R1-156.1 je riešený obchádzkou vyznačenou dočasným dopravným značením.