Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke D1 Liptovský Mikuláš

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 a jej vetiev. Dôvodom je realizácia stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Diaľnici D1, v križovatke Liptovský Mikuláš. 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 16.5.2022 (pondelok) od 9.00 hod. do 4.6.2022 (sobota) do 20.00 hod.

Vedenie dopravy

V úseku výjazdovej vetvy a pripájacieho pruhu MÚK na D1 smer Žilina, rýchlosť bude znížená na 60 km/hod.

V úseku plochy smerovacieho a deliaceho ostrovčeka okružnej križovatky s cestou II/584, smer Demänová, kde bude rýchlosť znížená na 50 km/hod.