Údržba vozovky D2 v Bratislave

NDS informuje motoristickú verejnosť o plánovaných dopravných obmedzeniach na diaľnici D2 v Bratislave na úseku križovatka Pečňa – Jarovce. Dôvodom je realizácia údržby vozovky v obidvoch jazdných pruhoch pravého jazdného pásu (smer Viedeň) v km 65,600 – 66,950.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 10. júla 2020 (piatok) od 22.00 hod. do 13. júla 2020 (pondelok) do 5.30 hod.
  • od 17. júla 2020 (piatok) od 22.00 hod. do 20. júla 2020 (pondelok) do 5.30 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu.

 

Údržba bude pozostávať z prefrézovania vozovky diaľnice a následného položenia emulzného mikrokoberca.