Údržba vozovky R1 v úseku Hronská Breznica - Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie údržby vozovky NDS čiastočne obmedzí dopravu na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronská Breznica - Banská Bystrica.

Obmedzenie sa týka obdobia a úseku

 

  • od 14. septembra 2020 (pondelok) od 8.00 hod. do 16. septembra 2020 (streda) do 11.00 hod.

- obmedzenie bude vo vnútornom pruhu pravého jazdného pásu v km 135,200 – 135,800

 

  • od 14. septembra 2020 (pondelok) od 11.00 hod. do 17. septembra 2020 (štvrtok) do 11.00 hod.

- obmedzenie bude vo vnútornom pruhu pravého jazdného pásu v km 146,450 - 148,350

 

  • od 17. septembra 2020 (štvrtok) od 8.00 hod. do 19. septembra 2020 (sobota) do 12.00 hod.

- obmedzenie bude vo vonkajšom pruhu pravého jazdného pásu v km 146,450 - 148,350

 

  • od 18. septembra 2020 (piatok) od 8.00 hod. do 20. septembra 2020 (nedeľa) do 14.00 hod.

- obmedzenie bude vo vonkajšom pruhu ľavého jazdného pásu v km 159,510 – 158,265

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Údržbové práce v pravom jazdnom páse nebudú realizované v piatok po 13.00 hod.