Úplná uzávera diaľnice D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Diaľnicu D1 úplne uzavrieme v úseku mosta nad cestou II. triedy v km 284,200 v križovatke Liptovský Hrádok.

Dôvodom je osádzanie mobilných zvodidiel v pravom jazdnom páse, v ktorom je momentálne obojsmerná premávka. Ľavý jazdný pás je dlhodobo uzavretý pre havarijný stav mosta.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • 14. novembra 2018 (streda) od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená v smere Liptovský Mikuláš – Poprad cez odbočovací pruh (zjazdovú vetvu) smer Podbanské kolmým križovaním cesty II/537 na výjazdovú vetvu smer Poprad.

V opačnom smere Poprad – Liptovský Mikuláš bude doprava vedená cez zjazdovú vetvu smer Liptovský Hrádok kolmým prejazdom cez cestu II/537 na výjazdovú vetvu smer Žilina.

Miesta odklonu dopravy a križovanie cesty II/537 budú riadené dopravnou políciou.