Úprava vozovky na diaľnici D2 medzi št.hranicou ČR/SR a križovatkou Lamač Bratislava

NDS postupne od pondelka rána bude čiastočne uzatvárať diaľnicu D2 v úseku od št.hranice ČR/SR po križovatku Bratislava, Lamač z dôvodu údržby vozovky.

Informácia pre motoristov

 

Čiastočná uzávera sa bude konať postupne v uvedených termínoch:

 

  • Ľavý jazdný pás v km od cca 13,500 po km cca 11,300 - vnútorný (rýchly) jazdný pruh                                                                                   od 31.júla 2017 (pondelok) od 6.00 hod do 5.augusta 2017 (sobota) do 20.00 hod - v trvaní 6 dní
  • Pravý jazdný pás v km od cca 16,250 po km cca 16,700 - vnútorný (rýchly) jazdná pruh v trvaní 3 dní a Ľavý jazdný pás v km od cca 16,500 po km cca 15,094 -  vnútorný (rýchly) jazdný pruh v trvaní 9 dní                                                                                                        v celkovom termíne od 31.júla 2017 (pondelok) od 6.00 hod do 3.septembra 2017 (nedeľa) do 20.00 hod
  • Ľavý jazdný pás v km cca 8,850 po km cca 5,000 - vnútorný (rýchly) jazdný pruh                                                                                          od 9.augusta 2017 (streda) do 11. augusta 2017 (piatok) v trvaní 3 dní
  • Ľavý jazdný pás v km cca 16,500 po km cca 13,100 -  vnútorný (rýchly) jazdný pruh                                                                                    od 14.augusta 2017 (pondelok) do 22.augusta 2017 (utorok) v trvaní 9 dní

Vo všetkých spomínaných úsekoch pre výkon realizácie emulzného mikrokoberca bude vždy uzavretý úsek dĺžke 300m na cca 0,5-1 hodinu, následne technologický predpis vyžaduje "zjazdenie dopravou" počas 3 dní so zníženou rýchlosťou 60 km/hod. Potom bude realizovaný ďalší úsek v dĺžke 300m a situácia sa bude opakovať až do položenia celého úseku.

 

Pre prípad nepriaznivých meteorologických podmienok vzhľadom na technologické predpisy realizácie emulzného mikrokoberca je povolená dlhšia čiastočná uzávera.

 

Trasa obchádzky

 

Obchádzka nie je potrebná. Cestná premávka na diaľnici D2 v dotknutých úsekoch bude presmerovaná dopravným značením na voľný jazdný pruh toho istého jazdného pásu diaľnice D2.