Víkendové čiastočné uzávery rýchlostnej cesty R2 v Košiciach

V rámci plánu opráv a údržby postupne počas víkendov začneme vykonávať nevyhnutné opravy vozoviek na križovatkách rýchlostnej cesty R2 v Košiciach, ktoré sú v správe NDS.

Informácia pre motoristov:

 

Vždy od piatkového večera cez víkend budú realizované tieto opravy:

 

  • Križovatka Nad jazerom, R2  vybrané vetvy  od 28. júla 2017 (piatok) v čase od 19 00h do  30. júla 2017 (nedeľa) do 19 00h  za úplnej uzávery príslušnej vetvy
  • Križovatka Optima, R2 PJP odbočovací pruh + vetva 01-02 od 04. augusta 2017 (piatok)  v čase od 19 00h do 06. augusta 2017 (nedeľa) do 1900h.  

V prípade nepriaznivého počasia sa termíny posúvajú na nasledujúci víkend.  Pokračovanie prác na ďalších objektoch vám oznámime pred ich začatím.

 

Trasa obchádzky nie je potrebná

 

Obmedzený bude vždy jeden jazdný pruh a doprava bude dopravným značením vedená vo vedľajšom voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu rýchlostnej cesty R2.