Vodiči zbystrite pozornosť – chystáme úplnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mimoúrovňovej križovatky Blatné

Z dôvodu osádzania portálov trvalého dopravného značenia na diaľnicu v úseku mimoúrovňovej križovatky Blatné NDS úplne uzavrie diaľnicu D1 počas prvého májového víkendu.

Informácia pre motoristov 

 

S uzávierkou je potrebné počítať:

  • dňa 5.5.2018 (sobota) od 8:00 h do 6.5.2018 (nedeľa) do 12:00 h

Úplná uzávierka pravého jazdného pásu diaľnice D1 bude od km 25,930 (križovatka Senec) – km 29,500 (križovatka Blatné), dĺžka uzavretej časti 3,57 km.  Úplná  uzávierka  ľavého  jazdného  pásu diaľnice D1 od  km 49,784 (križovatka Trnava) – km 25,930 (križovatka Senec), dĺžka uzavretej časti 23,854 km. 

 

 

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je stanovený náhradný termín, a to dňa 12.05.2018 (sobota) od 8:00 do 13.05.2017 (nedeľa) do 12:00.  NDS bude o prípadnej zmene termínu informovať. 

 

Trasy obchádzky

 

Obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Žilina, Nitra:

Pre elimináciu nežiadúceho prírastku dopravy v meste Senec budú vozidlá pomocou zvislého dočasného dopravného značenia navigované od križovatky Senec po ceste II/503, ďalej po ceste I/62, kde sa v križovatke Sereď napojíte na rýchlostnú cestu R1. Obchádzková trasa pre smer Nitra bude ďalej pokračovať po R1 v smere na Nitru. Pre smer Žilina sa v križovatke Sereď napojíte na R1 smer Trnava a odtiaľ v smere Trenčín, Žilina späť na diaľnicu D1.

 

Obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Bratislava:

Pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Žilina obchádzka povedie od križovatky Trnava po R1 smer Nitra, v križovatke Sereď sa napojíte na cestu I/62 v smere na Senec, odkiaľ môžete pokračovať buď po ceste II/503 alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1.

Pre vozidlá prichádzajúce od Nitry platí obchádzková trasa z R1, kde sa v križovatke Sereď napojíte na cestu I/62 v smere na Senec, a môžete pokračovať buď po ceste II/503 alebo po ceste I/61 až na diaľnicu D1.

Ďalšie obmedzenie dopravy bude pre vozidlá  v križovatke Voderady na diaľnici D1, kde vozidlá nebudú môcť pokračovať v jazde na diaľnicu D1 smer Bratislava:

 

  • obchádzka pre vozidlá nad 12t – smer Bratislava povedie po diaľnici D1 smer Trnava, kde sa v križovatke Trnava napojíte na R1 v smere na Nitru. Ďalej bude obchádzka pokračovať ako obchádzková trasa pre diaľnicu D1 smer Bratislava
  • obchádzková trasa pre vozidla do 12t - povedie po ceste III/1286 cez Hrnčiarovce nad Parnou a ďalej po I/61 smer na Bratislavu

Na diaľnici D1 od križovatky Blatné smer Žilina bude doprava bez obmedzenia. Viď. Schéma obr.2