Výmena mostných záverov pri Považskej Bystrici

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta Považská Bystrica, sever v km 174,800 - 175,500 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je výmena porušených mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 9.7.2022 (sobota) od 7.00 hod. do 21.8.2022 (nedeľa) do 18.00 hod. 

Vedenie dopravy

V I. etape bude uzavretý pravý a odstavný jazdný pruh v pravom jazdnom páse. V II. etape bude uzavretý ľavý jazdný pruh v pravom jazdnom páse. Vedenie dopravy v predmetnom úseku bude teda vždy v jednom jazdnom pruhu.