Vymeníme mostné závery na R1 v úseku križovatky R1 a cesty I/51.

NDS pristúpi k čiastočnej uzávere rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta ev.č. R1-001 v pravom jazdnom páse (smer Nitra) z dôvodu výmeny mostných záverov. Most ev.č. R1-001 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 0,300 v úseku križovatky R1 a cestou I. triedy I/51.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od dňa 3. apríla 2019 (streda) od 9,00 do 12.mája 2019 (nedeľa) od 12,00

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce na moste ev.č. R1-001 budú prebiehať v pravom jazdnom páse v zmysle dopravného značenia v troch etapách. Doprava bude vedená:

  1. V I. etape v pravom a pripájacom jazdnom pruhu.,
  2. V II. etape v ľavom a pripájacom jazdnom pruhu, 
  3. V III. etape v ľavom a v pravom jazdnom pruhu,