Vynovovať budeme aj vozovku diaľnice D2

Motoristickej verejnosti dávame do pozornosti pripravovanú údržbu vybraných úsekov diaľnice D2 a s tým súvisiace dopravné obmedzenia

Informácia pre motoristov

 

  • od 15. júna 2019 (sobota) 6.00 hod. do 28. júna 2019 (piatok) 22.00 hod.

- vnútorný jazdný pruh ľavého jazdného pásu diaľnice D2 v km 8,600 - 5,950

Doprava bude podľa postupu prác presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu.

 

 

  • od 2. júla 2019 (utorok) 10.00 hod. do 14. júla 2019 (nedeľa) 15.00 hod.

- vnútorný jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D2 v km 43,650 - 46,730

Práce na oprave vozovky budú prebiehať v dvoch režimoch. Počas pracovných dní každý deň od 10.00 hod. do 21.00 hod. a cez víkend od 6.00 hod. v sobotu do 15.00 hod. v nedeľu. Doprava bude podľa postupu prác presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu.

 

 

Opravy na oboch úsekoch diaľnice D2 budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky dvojvrstvového emulzného mikrokoberca.