Začíname jesennú údržbu tunelov

V mesiacoch september a október zrealizujeme pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu tunelov Horelica, Bôrik, Šibenik, Branisko, Žilina, Ovčiarsko, Sitina a Považský Chlmec. Zameriame sa na nestavebnú údržbu stavebnej časti tunelov a zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

S jesennou údržbou a s ňou spojenou úplnou uzáverou jednotlivých tunelov je potrebné počítať v nasledovných termínoch:

 

D3 - tunel HORELICA

 • 10. 9. (od 22.00 hod.) – 12. 9. (do 22.00 hod.)

 

D1 - tunel BÔRIK

 • 11. 9. (od 00.00 hod.) – 12. 9. (do 22.00 hod.) – ĽTR, smer Žilina
 • 11. 9. (od 00.00 hod.) – 12. 9. (do 22.00 hod.) – PTR, smer Prešov

 

D1 - tunel ŠIBENIK

 • 24. 9. (od 22.00 hod.) – 26. 9. (do 16.00 hod.) – ĽTR, smer Žilina
 • 25. 9. (od 00.00 hod.) – 26. 9. (do 18.00 hod.) – PTR, smer Prešov

 

D1 - tunel BRANISKO

 • 25. 9. (od 2.00 hod.) – 3. 10. (do 18.00 hod.)

 

D1 - tunely ŽILINA A OVČIARSKO

 • 6. 10. (od 12.00 hod.) – 10. 10. (do 22.00 hod.)

 

D2 - tunel SITINA

 • 15. 10. (od 22.00 hod.) – 16. 10. (do 10.00 hod.)
 • 16. 10. (od 22.00 hod.) – 17. 10. (do 10.00 hod.)
 • 22. 10. (od 22.00 hod.) – 23. 10. (do 10.00 hod.)
 • 23. 10. (od 22.00 hod.) – 24. 10. (do 10.00 hod.)

 

D3 - tunel POVAŽSKÝ CHLMEC

 • 21. 10. (od 12.00 hod.) – 24. 10. (do 22.00 hod.)