Zaktualizujeme trvalé dopravné značenie na D1 v úseku od Ivachnovej po Važec

NDS zaháji od pondelka realizáciu akcie "Aktualizácia trvalého dopravného značenia na diaľnici D1 v úseku Ivachnová-Važec"

Informácie pre motoristov 

 

Uvedené zmeny sa budú týkať úseku diaľnice D1 Ivachnová -  Važec km 258,00 - km 303,000 a budú realizované v termíne:

 

  • od 02/10/2017 (pondelok) do 30.11.2017 (štvrtok)

 

Zmeny v dopravnom značení :

 

- aktualizáciou trvalého dopravného značenia zabezpečíme výmenu starého dopravného značenia (poškodené, v zmysle starej legislatívy) za nové v zmysle platnej legislatívy a docielime tak homogenitu dopravného značenia ako celku na danom úseku diaľnice D1

- doplníme čísla výjazdov-exitov z diaľnice, tak ako je to na ostatných diaľniciach a rýchlostných cestách 

- nové dopravné značenie bude v novej grafike a type písma TERN

 

Cieľom aktualizácie dopravného značenia na danom úseku diaľnice D1 je ako zvýšenie jeho čitateľnosť, tak aj orientácie vodičov na cieľ svojej cesty.