Zaktualizujeme trvalé dopravné značenie na R6 Púchov - privádzač

NDS čiastočne obmedzí dopravu na rýchlostnej ceste R6 Púchov - privádzač v km 0,000 – 6,500. Dôvodom je aktualizácia trvalého dopravného značenia.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 7. mája 2019 (utorok) do 30. júna 2019 (nedeľa)

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená dočasným dopravným značením. Obmedzenie bude iba čiastočné v miestach realizácie prác.

 

Zmeny v dopravnom značení

 

Aktualizáciou trvalého dopravného značenia NDS zabezpečí výmenu starého dopravného značenia za nové v zmysle platnej legislatívy. Nové dopravné značenie bude v novej grafike a type písma TERN.

Križovatka Beluša (R6 a I/61) sa nazve Beluša-Juh a križovatka Dolné Kočkovce (R6 a I/49) sa nazve Beluša-Sever. V križovatke Beluša-Sever sa doplnia dopravné zariadenia Z10, ktoré upozorňujú na vjazd do protismeru na R6 od cesty I/49.

Zjazdová vetva z diaľnice D1 na rýchlostnú cestu R6 od Žiliny v smere do Púchova a výjazdová vetva z RC R6 na diaľnicu D1 v smer na Bratislavu sa zmenia z dvojpruhovej na jednopruhovú vetvu, čím sa zabezpečí bezpečnejší prejazd vozidiel danými miestami a zjednoduší sa výkon údržby.