Aj tento rok zvýšime bezpečnosť a komfort na diaľniciach

Cieľom a stratégiou Národnej diaľničnej spoločnosti je zabezpečiť bezpečnosť motoristov využívajúcich diaľničnú sieť. Popri diaľniciach a rýchlostných cestách začíname s realizáciou oplotenia, osádzaním zvodidiel či tlmičov nárazov. Refrešom prejde aj niekoľko odpočívadiel.

Oplotenie

Realizáciou oplotenia sa snažíme zabrániť prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a tým pádom zabrániť kolíznym situáciám s motoristami. Okrem doplnenia nového oplotenia pravidelne realizujeme aj obnovu už existujúceho oplotenia, ktoré je buď fyzicky opotrebované alebo nefunkčné.

Nové oplotenie

 • diaľnica D1 v úseku Beharovce – Hendrichovce: 730 m
 • rýchlostná cesta R1 v úseku Žarnovica – Bzenica: 500 m
 • rýchlostná cesta R1 v úseku Dolná Streda (stredný deliaci pás): 350 m

   

Opravené oplotenie

 • diaľnica D1 v úseku Široké – Fričovce: 2 800 m
 • diaľnica D1 v úseku Chocholná – Skala: 1 750 m
 • diaľnica D2 v úseku odpočívadla Brodské (stredný deliaci pás): 1 200 m

 

Oceľové zvodidlá

Našim cieľom je garantovať bezpečnosť na diaľniciach a rýchlostných cestách a z tohto dôvodu nielenže každoročne dopĺňame nové zvodidlá, ale obnovujeme už aj osadené zvodidlá. Hlavnou úlohou nových zvodidiel je zabrániť tomu, aby sa motorista v prípade kolízie neocitol na diaľnici v protismere či nevyletel  do hlbokej priekopy.

Obnova zvodidiel

 • diaľnica D2 v križovatke Kúty: 2 400 m
 • diaľnica D1 Liptovský Mikuláš – rondel: 4 000 m

 

Doplnenie zvodidiel

 • rýchlostná cesta R6 Považská Bystrica: 3 200 m

 

Tlmiče nárazu

V záujme zvýšenia bezpečnosti sme vytipovali miesta, kde je potrebné umiestniť bezpečnostné zariadenie – tlmič nárazu. Ten chráni motoristov pred nárazom do pevnej prekážky. Mechanizmus účinku bezpečnostného prvku v momente nárazu vozidla do prekážky možno prirovnať k skladaniu harmoniky. Tlmiť kinetickú energiu vozidla pomáha viaczložková sada absorpčných prvkov (počet záleží od úrovne zachytenia tlmiča nárazu), ktoré postupným deformovaním tlmia náraz vozidla. Nové tlmiče pribudnú na týchto miestach:

 

 • rozvetvenie cesty II/513 a vetvy D1 (smer Trenčín)
 • rozvetvenie cesty II/513 a vetvy D1 (smer Bratislava)
 • rozvetvenie cesty II/499 a vetvy D1 (smer Trenčín)
 • rozvetvenie cesty II/499 a vetvy D1 (smer Bratislava)
 • odpojenie vetvy z kruhového rondelu v Liptovskom Mikuláši (smer D1 Poprad)
 • rozvetvenie cesty I/18 a vetvy D1 (smer Poprad)
 • rozvetvenie obojsmernej vetvy v križovatke Poprad, západ
 • rozvetvenie cesty I/64 a vetvy R1A (smer Trnava)
 • rozvetvenie obojsmernej vetvy v križovatke Nitra, Kynek
 • rozvetvenie cesty I/69 a vetvy R1 (smer Banská Bystrica)

Retroreflexné gombíky

Tieto bezpečnostné dopravné zariadenia používame na doplnenie a zvýraznenie vodorovných dopravných značiek na okraji a v strede diaľnice. Odrážajú dopadajúce svetlo pomocou spätných odraziek za účelom výstrahy, svetelného vedenia a informovania vodičov na neprehľadných či nehodových úsekoch. Ďalšie retroreflexné gombíky umiestnime na týchto úsekoch:

 • diaľnica D1 Beharovce – Fričovce: 2 724 m
 • diaľnica D2 Lamač – Brodské: 2 464 m

 

Obnova na odpočívadlách

Dlhodobou stratégiou našej firmy je skvalitňovať poskytované služby motoristom. Z tohto dôvodu zvýšime úroveň služieb na odpočívadlách. Modernizácia a rekonštrukcia odpočívadiel začne prebiehať v apríli a máji, nasledovne:

 • ošetríme a upravíme vegetáciu a trávniky
 • doplníme detské ihriská a vybudujeme nové (odpočívadlá na Zlatých Pieskoch)
 • doplníme fitness zóny (odpočívadlá vo Veľkom Záluží a Voznici)
 • vymeníme mobiliár (odpočívadlá na Zlatých Pieskoch)