AKTUALIZÁCIA! Oprava mosta nad železnicou

NDS predĺži čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku medzi Trnavou a Hlohovcom, ktorá od apríla prebieha pre opravu mosta nad traťou ŽSR. Predĺženie spôsobili nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré znemožnili vykonávanie niektorých prác tak, aby boli dodržané schválené technologické postupy.

Informácia pre motoristov

 

Oprava bude prebiehať v úseku mosta nad traťou ŽSR v km cca 50,987 v rýchlom jazdnom pruhu v smere na Bratislavu

 

  • do dňa 31. augusta 2017 (štvrtok) do 18:00

Doprava je vedená v dvoch pruhoch v smere do Bratislavy a v dvoch pruhoch v smere do Piešťan. Presmerovaná je cez prejazdy v strednom deliacom páse diaľnice D1.