Blatné dostalo cementobetónový kryt vozovky

Hlavná trasa diaľnice D1 na križovatke Blatné dostala cementobetónový kryt vozovky.

Počas pokládky cementobetónového krytu sa používala aj sústava finišérov, ktoré jazdia na naftu. Ich spotreba je 250 litrov na hodinu. Za víkend non-stop pokládky sa položilo cca 6000 kubíkov betónu a nepretržite pre nás pracovali tri betonárky.

 

Pokládka cementobetónového krytu sa vykonávala počas víkendu, pokračovať sa bude v betonáži pripájacieho a vyraďovacieho pruhu na diaľnici D1. Následne sa budú robiť prechodové časti na jestvujúci asfalt diaľnice, stredný deliaci pás a vetvy križovatky. Ako posledné sa dokončia priekopy, vodorovné a zvislé značenie a osadia sa bezpečnostné záchytné zariadenia.

 

Práce finišujú

 

Všetky práce na križovatke Blatné pokračujú podľa harmonogramu, sprejazdnenie úseku predpokladáme koncom mesiaca november.