Budúcnosť inteligentnej dopravy je v sieťovom riadení

Národná diaľničná spoločnosť zaviedla na hlavných ťahoch v Bratislave líniové riadenie dopravy a časom sa ukazuje, aké množstvo výhod prináša inteligentné riadenie dopravy. Plánujeme ho aplikovať aj na ďalšie úseky. Na D4/R7 je inteligentné riadenie už vybudované a je potrebné ho integrovať s líniovým riadením v Bratislave. Inteligentné riadenie bude aj na križovatke diaľnic D1 a D4.V okamihu, keď súčasťou zvyšných plánovaných úsekov budú prvky líniového riadenia, prepojíme ich a zavedieme sieťové riadenie dopravy. Ide o ďalší krok do sveta smart dopravy – tento systém bude plno automatický.

Kde všade je líniové riadenie dopravy zavedené?

Nový systém riadenia dopravy funguje aktuálne na bratislavských úsekoch diaľnic D1 a na diaľnici D2 od Maďarska do Bratislavy. Líniové riadenie existuje aj na obchvate Bratislavy v zodpovednosti koncesionára PPP projektu D4R7, pričom obchvat by sme chceli integrovať do líniového riadenia mesta Bratislava. Ďalším úsekom, ktorý pribudne do bratislavskej rodiny diaľnic s líniovým riadením bude križovatka diaľnic D1 a D4 v rámci úseku D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. Aktuálne je táto časť vo výstavbe.

 

Ako to bude vyzerať po prepojení systémov?

Sieťové riadenie, resp. distribúcia dopravných prúdov v sieti slúži na optimalizáciu rozdelenia dopravných prúdov v rámci siete. A to tak, že v prípade vzniku zdržaní alebo pri plánovanej uzávere zabezpečí presmerovanie dopravy k jednotlivým cieľom po alternatívnych trasách. Systém bude fungovať plne automaticky, na základe údajov zo sčítačov. Vyhodnotí aktuálnu dopravnú situáciu a vytvorí krátkodobú predikciu ďalšieho vývoja.

 

Pri výbere odporúčania na použitie alternatívnej trasy berie systém do úvahy celkový stav dopravných procesov v sieti, predikciu ďalšieho vývoja a dokonca aj vplyv presmerovania na dopravné procesy. Systém je samokorekčný, teda pokiaľ predikcia ďalšieho vývoja naznačí preťaženie alternatívnej trasy, systém zruší odporúčanie obchádzky.

 

Efektivita je viditeľná len na veľkých tepnách

Zavádzanie líniového či sieťového riadenia má zmysel hlavne na frekventovaných diaľničných úsekoch, ktoré sú kritické z pohľadu riadenia dopravy alebo nehodovosti. Kľúčovým aspektom je tiež pomer vynaložených financií a prínos pre plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. S inteligentným riadením počítame aj pri diaľniciach vo výstavbe, opäť najmä pri úsekoch, kde očakávame vysokú intenzitu. Napríklad na úseku R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa, ktorý tento rok plánujeme odovzdať do prevádzky.

 

V čom sú prínosy inteligentného riadenia dopravy?

Niektoré bratislavské úseky diaľnic riadime líniovo už 1,5 roka. Prax ukázala, že inteligentné riadenie dopravy pomohlo výrazne znížiť nehodovosť (zhruba o 14%). Okrem nehodovosti táto inovácia zlepšila aj dopravnú situáciu z pohľadu kongescií. Motoristi sa na diaľniciach v hlavnom meste zdržia vo všeobecnosti menej, keďže líniové riadenie automaticky vyhodnotí riziko vytvorenia zápchy a znižuje povolenú rýchlosť niekoľko kilometrov pred potenciálne upchatým úsekom. Doprava je tak plynulejšia. Vďaka smart riadeniu dopravy vieme motoristov upozorniť aj na plánované udalosti – napríklad na servisnú odstávku tunela Sitina.