Cvičenie IZS a NDS: Nepovolený vjazd a nehoda cisterny prepravujúcej nebezpečnú látku v tuneli Sitina

NDS spoločne so zložkami Integrovaného záchranného systému zorganizovala cvičenie v tuneli Sitina na diaľnici D2 v Bratislave. Jeho cieľom bolo preveriť súčinnosť týchto zložiek v prípade nehody cisterny prepravujúcej nebezpečné veci (ADR) v tuneli, kde je vjazd takýchto vozidiel zakázaný.

Scenár simulovanej dopravnej nehody bol nasledovný: Vozidlo prepravujúce nebezpečnú látku - benzín - aj napriek zákazu vošlo do ľavej rúry tunela Sitina v smere Petržalka - Malacky. Pri jazde v pravom jazdnom pruhu došlo k stretu s predbiehajúcou dodávkou a následnému nárazu cisterny do steny tunelovej rúry. Vodič vozidla ADR v dôsledku stretu pristúpil k prudkému brzdeniu, čím došlo k nekontrolovateľnému šmyku. Vozidlo ADR narazilo do dodávky, v dôsledku čoho sa poškodil vypúšťací ventil a začal unikať benzín. Do stojaceho vozidla ADR následne narazilo osobné vozidlo, ktoré sa v motorovej časti vznietilo.   

 

Preprava ADR

 

Aj keď sa takáto nehoda v diaľničnom tuneli na Slovensku ešte nestala, je veľmi dôležité vykonávať pravidelne taktické cvičenia s cieľom zosúladiť zodpovedné zložky. O to viac, že vozidlá prevážajúce nebezpečné veci, majú vstup do tunela Sitina zakázaný.  Prejazd takýchto vozidiel je na Slovensku povolený len cez tunely Bôrik, Šibenik, Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec. 

 

To, či bude preprava nebezpečných vecí cez tunel povolená závisí od výsledkov rizikovej analýzy. Zohľadňuje sa mnoho faktorov, hlavnými sú intenzita dopravy v tuneli, podiel nákladnej dopravy, smerové a výškové usporiadanie tunela, vzdialenosť únikových východov, počet tunelových rúr či technologické vybavenie tunela, pričom zabezpečené musí byť oddelenie prípadných vytečených kvapalín do špeciálnej záchytnej nádrže.

 

  • tunel Sitina je dlhý 1 440 m
  • tunel tvoria dve samostatné tunelové rúry, každá s dvoma jazdnými pruhmi 
  • tunelové rúry sú prepojené pomocou piatich únikových ciest
  • v roku 2017 bola priemerná denná intenzita 65 000 vozidiel v oboch tunelových rúrach