Diaľničné mechanizmy najazdili počas zimy pol milióna kilometrov

Za posledné zimné obdobie najazdila technika Národnej diaľničnej spoločnosti 484 446 kilometrov pri zabezpečení pluhovania, posypu či pri kombinácii týchto činností. V porovnaní s predchádzajúcim zimným obdobím ide o nárast výkonov o zhruba 6 percent. Spotrebovaného bolo približne 28-tisíc ton posypového materiálu. Vzhľadom na nárast intenzity dopravy bola zimná údržba intenzívnejšia, nielen priamo na diaľniciach, ale aj v križovatkách či na privádzačoch.

Prvý zimný zásah bol zaznamenaný 9. novembra 2023 na úseku medzi Zvolenom a Lučencom. Naposledy vyšli sypače do terénu koncom apríla 2024 na severnej D1 pri Liptovskom Mikuláši a Mengusovciach.

Počas zimného obdobia 2023/2024 zabezpečovala Národná diaľničná spoločnosť starostlivosť o takmer 1200 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v nasledovnom členení: 

  • Diaľnice......................................................... 514,15 km
  • Rýchlostné cesty........................................… 228,58 km
  • Vybrané cesty I. triedy.................................. 144,02 km
  • Privádzače, odpočívadlá a parkoviská........…80,79 km
  • Križovatky.....................................................  223,58 km

O bezpečnosť a zjazdnosť diaľnic a rýchlostných ciest  sa staralo 710 zamestnancov, z toho 105 dispečerov, 15 vedúcich stredísk a 590 ostatných zamestnancov. K dispozícii mali 284 strojov, pričom najväčšiu časť tvorili sypače, a to 169. Do zimnej pohotovosti sme v rámci Slovenska postupne nasadili aj 20 nových sypačov. Z dôvodu zabránenia nafúkavania snehu bolo v okolí diaľnic rozmiestnených 69 500 metrov zábran a 4 327 metrov snehových bariér.