Dôležitý míľnik pre ekodukt vo Svrčinovci. Máme ponuky na jeho výstavbu

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tender na zhotoviteľa Zeleného mosta koncom novembra minulého roka. Do verejnej súťaže sa prihlásilo šesť stavebných spoločností. Ich ponuky budeme hodnotiť multikriteriálne, na základe 6 kritérií.  

Ponuky predložili

  • Metrostav - 10 864 157,51 eura bez DPH
  • Váhostav - 13 595 762,37 eura bez DPH
  • Doprastav - 14 159 892,68 eura bez DPH
  • Strabag - 14 960 643,76 eura bez DPH
  • Porr - 14 979 595,72 eura bez DPH
  • Eurovia - 15 289 779,07 eura bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na vyše 17,8 milióna eur.

 

Nasleduje vyhodnotenie ponúk

Predložené ponuky všetkých súťažiacich budeme v ďalšom kroku vyhodnocovať podľa viacerých kritérií. Stavba sa bude realizovať podľa podmienok žltého FIDIC-u a práve multikriteriálnym hodnotením chceme zvýšiť kvalitu projektových prác, dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu za peniaze. Navrhovaná celková cena uchádzača bude mať váhu 40 %, kvalita tímu odborníkov 15 %, lehota výstavby 15 %, náklady na prevádzku 10 %, obmedzenie prevádzky 10% a čas vypracovania projektovej dokumentácie 10 %.

 

Voľne žijúca zver na Kysuciach získa bezpečný prechod

Úlohou Zeleného mosta vo Svrčinovci bude umožnenie voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase, Ekodukt bude situovaný v údolí Šlahorovho potoka, medzi kruhovou križovatkou Svrčinovec a odbočkou na miestnu komunikáciu. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru.

 

Zelené mosty zvyšujú aj bezpečnosť motoristov

Ekodukt rozšíri skupinu doterajších troch zelených mostov. Prvým ekomostom je Lučivná na diaľnici D1 Važec – Mengusovce, postavený v roku 2009, druhým je most na D1 Mengusovce – Jánovce. Tretí je pri Moravskom svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016 v rámci medzinárodného projektu Alpsko-Karpatského biokoridoru podporeného Európskou úniou. Vďaka týmto trom ekoduktom na D1 a D2 sa znížil úhyn zveri o 11,4%.

 

Umožní financovanie zo zdrojov EÚ

Výstavba ekoduktu je podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 mil. eur. Lehotu výstavby Zeleného mosta predpokladáme na jeden a pol roka.