Hydrogeologický prieskum na tuneli Čebrať sa ukončí v apríli

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum na tuneli Čebrať sa ukončí koncom apríla tohto roka.

Na základe výsledkov prieskumu a po vyhodnotení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý sa na úseku vykonáva, bude definitívne jasné, ako pokračovať ďalej v razení tunela Čebrať a vo výstavbe D1. Tunel Čebrať je súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová.
 
Práce na razení tunela sa museli prerušiť pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli, šmykové plochy sa tam podľa doplnkového geologického prieskumu nachádzajú v úrovni 40 – 50 metrov pod povrchom terénu.

 

Tunel Čebrať je prioritou

,,Problém s tunelom Čebrať je jednou z prvých vecí, ktorú som po nástupe do NDS začal okamžite intenzívne riešiť. Využívame všetky možnosti, ako urýchliť proces výstavby a ukončiť úsek v čo najkratšom čase. Musíme však mať istotu, že riešenie, ktoré vyberieme ako najvhodnejšie z technického aj ekonomického hľadiska, sa bude dať na sto percent zrealizovať a dlhodobo fungovať. A na to potrebujeme podrobný prieskum a nepriestrelnú technickú analýzu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. 
 
Keďže jednou z možností je odklon od pôvodnej trasy a predĺženie tunela, čím by sa obišlo zosuvné územie, vyžaduje si tento postup aj rozhodnutie ministerstva životného prostredia. ,,Veľmi dobre si uvedomujeme problémy s dopravou v Ružomberku a priľahlých obciach. Príroda je silný súper, ale verím, že už v krátkom čase budeme presne vedieť, akým spôsobom nad ňou vyhráme. Dávame do toho všetko,“ dodal Ďurišin.

 

Do procesu zapojení aj zahraniční experti

O tom, že situáciu nepodceňujeme, svedčí aj zapojenie domácich a zahraničných expertov do prípravy technického návrhu a jeho posúdenia.

Úsek D1 Hubová – Ivachnová je dlhý 15,2 km, okrem tunela Čebrať s dĺžkou 2 026 m ho tvorí aj 22 mostov a jeho súčasťou sa stane odpočívadlo Ivachnová. Začína sa v križovatke Hubová, kde nadviaže na úsek D1 Turany – Hubová. Končí pri obci Ivachnová a pokračuje ťahom D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš. Prostredníctvom križovatiek zabezpečí prepojenie diaľnice s cestou I/59 smerom na Oravu a mesto Ružomberok.