Intenzita dopravy klesla vlani o 20 %

Obmedzenie mobility za účelom zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS. Dáta z našich automatických sčítačov dopravy ukázali, že dopravné intenzity dosiahli v minulom roku v priemere len 80 % z hodnôt nameraných v roku 2019. Najväčší pokles priemerných denných intenzít sme zaznamenali na diaľnici D2 a to o 8 500 vozidiel za 24 hodín, čo predstavuje pokles približne o 21 %.

Následne, uvoľnenie opatrení počas leta sa okamžite premietlo do zvýšenej mobility a stúpajúcich dopravných intenzít, ktoré v roku 2020 rástli najviac v auguste. K trom dopravou najzaťaženejším dňom počas roka 2020 patrili:

  1. 28. august 
  2. 23. október
  3. 21. august

Najvyššiu maximálnu intenzitu dopravy sme v minulom roku namerali na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 121 175 vozidiel za 24 hodín.

 

Ako sa vyvíja situácia v tomto roku

Porovnali sme intenzity dopravy v Bratislave na diaľnici D1 a D2 za mesiace január a február v roku 2020 s tými tohtoročnými, teda obdobia pred pandémiou s obdobím striktného zákazu vychádzania. Namerané dáta ukázali, že tohtoročné intenzity dopravy na D1 sú nižšie v priemere o 25 %, čo predstavuje celkový pokles približne o 13 200 vozidiel za deň oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou. Na diaľnici D2 sme počas prvých dvoch mesiacov tohto roka zaznamenali dopravnú intenzitu nižšiu v priemere o 30 %, resp. pokles o približne 13500 vozidiel za deň v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

 

Mobilita Slovákov počas Veľkej noci

Na našich diaľniciach a rýchlostných cestách sme počas veľkonočných sviatkov evidovali pomerne veľké množstvo vozidiel. Pozreli sme sa preto na priemerné denné intenzity dopravy v mesiaci marec 2021 počas pracovných dní a dali sme ich do porovnania s dopravnými intenzitami pred a po veľkonočných sviatkoch.

 

Počas celého týždňa pred Veľkou nocou sme zaznamenávali mierne zvýšenú intenzitu dopravy, ktorá dosiahla svoje maximum vo štvrtok 1. apríla 2021. V tento deň sme na diaľnici D1 v smere z Bratislavy na východ Slovenska zaznamenali nárast dennej intenzity v priemere o 35 %. Po D1 sa tak v uvedenom smere pohybovalo približne o 4 700 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 od štátnej hranice SR/ČR v smere do Bratislavy sme zaznamenali nárast dennej intenzity v priemere o 32 %, resp. o 2 300 vozidiel oproti marcovému priemeru. Doprava na rýchlostnej ceste R1 vzrástla ešte výraznejšie. V úseku R1 v smere z Trnavy na Banskú Bystricu máme evidovaný nárast dennej intenzity až o 36 % a teda o 5 500 vozidiel. Na rýchlostnej ceste R2 v smere od Zvolena na Lučenec a Košice pribudlo 1350 vozidiel, dopravná intenzita tu stúpla v priemere o 22 %.

 

Aj po sviatkoch Veľkej noci sme celý týždeň registrovali zvýšenú mobilitu Slovákov. Najvýraznejšie doprava vzrástla v utorok 6. apríla. Na diaľnici D1 v smere od východu Slovenska na západ predstavoval nárast dennej intenzity v priemere približne 36 %. Po D1 sa tak v daný deň pohybovalo o 4 900 vozidiel viac oproti priemeru z pracovných dní v marci tohto roka. Na diaľnici D2 sme v smere z Bratislavy na štátnu hranicu SR/ČR zaznamenali dokonca až 41 % nárast dennej intenzity (o 2 500 vozidiel viac). Denná intenzita vyššia o 31 %, resp. o 4 500 vozidiel bola na rýchlostnej ceste R1 v smere z Banskej Bystrice po Trnavu. Rýchlostná cesta R2 v smere z Košíc na Zvolen mala intenzitu vyššiu v priemere o 15 %, čo predstavovalo nárast približne o 660 vozidiel.

 

Rok 2020 vs. 2019 na jednotlivých ťahoch

 

Diaľnica D1

Na diaľnici D1 sme zaznamenali medziročný pokles intenzity dopravy v priemere o 20 % oproti roku 2019, resp. o 5 600 vozidiel za 24 hodín. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 85 556 vozidiel za 24 hodín. Naopak najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy 5 050 vozidiel za 24 hodín sme namerali na úseku D1 križovatka Košice, Sever – križovatka Košické Oľšany.

 

Diaľnica D2

Medziročný pokles intenzity dopravy na diaľnici D2 bol oproti roku 2019 v priemere o 21 %. Najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 74 653 vozidiel za 24 hodín sme zaznamenali na bratislavskom úseku D2 križovatka Pečňa – križovatka Mlynská dolina (Most Lafranconi). Tu bola zároveň nameraná aj maximálna intenzita dopravy 105 949 vozidiel za 24 hodín. Najnižšiu priemernú dennú intenzitu dopravy sme zaznamenali na úseku D2 štátna hranica SR/Maďarsko – križovatka Jarovce a to 12 919 vozidiel za 24 hodín.

 

Diaľnica D3

V priemere o 20 % oproti roku 2019 medziročne poklesla intenzita dopravy na diaľnici D3. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy 24 349 vozidiel za 24 hodín bola zaznamenaná na úseku D3 križovatka Hričovské Podhradie - križovatka Žilina, Západ. Aj maximálna intenzita dopravy 40 250 vozidiel za 24 hodín bola nameraná práve na tomto úseku D3. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy predstavovala 1 769 vozidiel za 24 hodín a zaznamenali sme ju na úseku D3 Svrčinovec – štátna hranica SR/Poľsko (tunel Svrčinovec).

 

Diaľnica D4

Diaľničným úsekom D4 križovatka štátna hranica SR/Rakúsko - križovatka Jarovce prešlo v priemere denne 11 832 vozidiel za 24 hodín. Maximálna intenzita dopravy bola dosiahnutá 21. februára 2020, kedy daným úsekom prešlo 21 741 vozidiel za 24 hodín.

 

Rýchlostná cesta R1

Na rýchlostnej ceste R1 sme zaznamenali medziročný pokles intenzity dopravy oproti roku 2019 v priemere o 15 %. Najvyššia priemerná denná intenzita dopravy bola zaznamenaná na úseku R1 križovatka Trnava - križovatka Vlčkovce, Sever a to 44 547 vozidiel za 24 hodín. Išlo zároveň aj o miesto s nameraným najväčším prejazdom vozidiel, ktorý sme zaznamenali 11. septembra 2020 v počte 66 952 vozidiel za 24 hodín. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy v rámci meraných úsekov R1 bola nameraná na úseku R1 križovatka Budča – križovatka Zvolen, Stráže a predstavovala 14 506 vozidiel za 24 hodín.

 

Rýchlostná cesta R2

V priemere o 13 % vlani medziročne poklesla intenzita dopravy na rýchlostnej ceste R2. Na úseku R2 križovatka Košice, Šaca – križovatka Ludvíkov dvor sme zaznamenali najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 20 242 vozidiel za 24 hodín ako aj maximálnu nameranú intenzitu dopravy 28 226 vozidiel za 24 hodín (18. septembra 2020). Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy bola na úseku R2 križovatka Žiar nad Hronom – križovatka Lovčica/Trubín a to 4 266 vozidiel za 24 hodín.

 

Rýchlostná cesta R4

Na rýchlostnej ceste R4 sme mali v roku 2020 meraný úsek križovatka Svidník, Juh – križovatka Svidník, Sever. Zaznamenali sme tu priemernú dennú intenzitu dopravy 3 405 vozidiel za 24 hodín. Maximálnu intenzita dopravy bola na tomto úseku nameraná 31. augusta 2020 v súčte 5 389 vozidiel za 24 hodín.

 

Rýchlostná cesta R6

Najvyššia priemernú dennú intenzitu dopravy na rýchlostnej ceste R6 sme zaznamenali na úseku R6 križovatka I/61 - križovatka Dolné Kočkovce. Predstavovala 8 050 vozidiel za 24 hodín. Na tomto úseku evidujeme aj najväčší prejazd vozidiel, ktorý dosiahol 13 262 vozidiel za 24 hodín.