Jazda po Prístavnom moste bude bezpečnejšia a plynulejšia

Národná diaľničná spoločnosť vymení mostné závery na Prístavnom moste - v ľavom jazdnom páse medzi križovatkami Bratislava-Petržalka (Dolnozemská cesta/Einsteinova ulica) a Bratislava-Prievoz (v smere do Viedne) už v najbližších dňoch. Nový mostný záver začneme osádzať 15. a 16. októbra 2022.

Práce na Prístavnom moste sa uskutočnia vo viacerých etapách. Dočasne sa zruší prekrytie pôvodného mostného záveru, ktorý bol prekrytý oceľovou platňou s asfaltovými nábehmi z dôvodu, že došlo k zlomeniu pojazdných oceľových nosníkov mostného záveru, čím bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Následne bude osadený nový mostný záver. Po osadení mostného záveru dôjde k opätovnému prekrytiu daného mostného záveru, čím sa ukončí čiastočná uzávera diaľnice D1. Nasledujúcich 14 dní budú prebiehať zváračské práce zospodu konštrukcie mostného záveru, a to bez obmedzovania dopravy. V závere tejto opravy sa odstráni oceľová platňa a odfrézujú sa asfaltové nábehy. Úplné ukončenie prác vrátane zrušenia všetkých obmedzení je naplánované na prelome októbra a novembra.

 

Aké práce predchádzali samotnému osadeniu mostného záveru?

 

V úvode opráv sme odstránili existujúcu konštrukciu pôvodného mostného záveru z vrchu mostného objektu. Konštrukcia mostného záveru bola odstránená po poloviciach šírky vozovky, k čomu sa využilo existujúce prekrytie mostného záveru spolu s nábehmi vo vozovke. Následne došlo k odstráneniu zostávajúcej časti konštrukcie pôvodného mostného záveru zospodu nosnej konštrukcie mostného objektu.

 

Prístavný most sa nachádza na diaľnici D1. Hlavný oceľový mostný objekt je dlhý 457,8 m, nadväzujúce estakády majú 843,6 m. Prístavný most uviedli do prevádzky ešte v 80. rokov 20. storočia, najskôr pravý most v decembri 1983 a následne ľavý v roku 1985.