Každý deň obíde Prešov 12-tisíc áut. Vďaka juhozápadnému obchvatu

Presne pred rokom – 28.10.2021 – sme sprístupnili pre verejnosť prešovský obchvat. Úsekom D1 Prešov, západ – Prešov, juh prechádza v priemere za 24 hodín takmer 12.000 áut. Približne 15 % z toho tvorí nákladná doprava. Maximálnu dennú intenzitu sme na prešovskom obchvate namerali 26. augusta 2022, za tento deň prešlo úsekom skoro 20.000 áut.

Obchvat splnil očakávania

Dopravná prognóza zo štúdie z roku 2018 nám naznačovala, že dopravná intenzita úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh by mala byť na úrovni okolo 13.000 – 14.000 vozidiel za 24 hodín. Len mierne slabšia vyťaženosť je spôsobená tým, že v roku 2018 sa ešte nepočítalo s udalosťami, ktoré negatívne ovplyvnia mobilitu. Hovoríme napríklad o pandémii nového koronavírusu, nárastu cien pohonných látok či o neďalekom vojenskom konflikte.

 

Počítame s nárastom intenzity

V blízkej budúcnosti bude mať vplyv na rast dopravy na úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh sprevádzkovanie severného obchvatu Prešova, keďže v súčasnosti táto doprava tranzituje cez mesto a po dokončení R4 sa presmeruje na D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Prešovskú R4 plánujeme uviesť do prevádzky v priebehu budúceho roka.

 

Patrola pomáha aj v Prešove

Aj na prešovskom juhozápadnom obchvate pomáhajú posádky Diaľničnej patroly motoristom v núdzi. Za prvý rok prevádzky úseku tu zasahovala patrola mnohokrát, najčastejšie poskytovala zákryt vozidlám (približne 300-krát).

 

O diaľničnom obchvate

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh tvorí západný obchvat mesta Prešov. Diaľničný úsek je dlhý takmer 8 km, na trase je 18 mostov, dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou cez 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien. Súčasťou výstavby je aj mimoriadne technicky zložitá križovatka, ktorá nemá na Slovensku obdobu. V križovatke Prešov, západ sa spájajú dve diaľnice a cesty I., II. a III. triedy. Vo vetvách to robí spolu 11,3 km, čo je viac ako je dĺžka celého úseku. Osobným vozidlám skracuje obchvat jazdu o takmer 19 minút.