Most na R2 pri Mýtnej sprejazdníme začiatkom júna

Most v rámci úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý vykazoval známky sadania, sprejazdníme začiatkom júna. Aktuálne ešte prebiehajú práce na úpravách vozovky či na zaizolovaní mostných záverov.

Na základe geodetických meraní samotného mosta, priestoru pred a za ním sme pripravili zoznam opatrení pre komplexnú úpravu v úseku, v ktorom došlo k sadaniu mostného a cestného telesa. Išlo o:

  • rektifikáciu ložísk na dvoch oporách,
  • úpravu na odvodnení mosta,
  • úpravu na dlažbe pod mostom,
  • úpravu výškového vedenia zvodidiel na krídlach.

 

Takisto boli potrebné úpravy na mostných záveroch, úprava stredného deliaceho pruhu, protihlukovej steny, vozovky v potrebnej dĺžke, betónového monolitického žľabu a výšková úprava inklinometra v strednom deliacom pruhu pri dvoch oporách.

 

Cenový dopad opravy daného mosta ako aj presné príčiny sú ešte predmetom analýz.

 

Charakteristika úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce

Úsek má dĺžku 13,5 kilometra a motoristom bol odovzdaný v decembri minulého roka. Rýchlostná cesta pomáha najmä nákladnej doprave, keďže doprava je tu plynulejšia, bezpečnejšia a pre kamióny tým pádom aj ekonomicky výhodnejšia. Po dobudovaní susedného úseku R2 Kriváň – Mýtna ušetrí tento 20-kilometrový ťah motoristom zhruba 8 minút.