Most vo Vraní zrekonštruovaný o týždeň skôr

Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie sme ukončili s týždňovým predstihom. Od stredy, 24.11.2021 môžu motoristi naplno využívať zrekonštruovaný most, ktorý premosťuje rieku Kysuca. Podľa pôvodného plánu sme mali práce ukončiť 30.11.2021.

V piatok sme vykonali zaťažovaciu skúšku. Podľa výsledkov meraní sme mohli skonštatovať, že výsledok zodpovedá kritériám predpísaných technickým noriem. Následne sme začali s osadzovaním obrubníkov a zvodidiel. Obnova mostu spočívala v demontáži mostného poľa, následne začala montáž na mieste odstránenej mostnej konštrukcie. Pred uvedením do prevádzky sme vykonali celkovú úpravu ostatných mostných polí.

 

Rekonštrukčné práce si vyžiadali úplnú uzáveru mostov a cesty III/2095. Oba jazdné smery na premostení ako aj cesta III/2095 medzi obcami Vranie a Rudinka boli z dôvodu veľkoplošnej opravy od 13.10.2021 úplne neprejazdné, pričom doprava bola presmerovaná na okolité komunikácie.

 

Po terajšej rekonštrukcii bude možné využívať pôvodne dočasný most aj naďalej. Rieku Kysuca sme premostili ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pomohol modernizovaný železničný most ŽM 16.

 

Dočasné premostenie ponechávame

Premostenie výrazne pomôže k ekologickej ochrane územia, čo sa prejaví znížením exhalátov, hlučnosti a v neposlednom rade aj nižšou nehodovosťou. Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa podpísalo aj pod zníženie tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž. Prispieva k celkovému skvalitneniu života a sociálnemu komfortu ľudí žijúcich v tejto mestskej časti. 

 

Na premostenie využívame typizovaný súpravový most ŽM 16 M, pôvodne navrhnutý a určený pre železničnú prevádzku. Uvedená mostná konštrukcia je upravená na používanie pre cestnú prevádzku. Dočasný mostný objekt je navrhnutý ako dvojpoľový most o rozpätí 48 a 24 metrov. Pozostáva zo štyroch mostných polí, aby mostný objekt mal samostatný jazdný pruh pre každý dopravný smer. Voľná šírka mostnej konštrukcie medzi zvodidlami je 3 700 mm. Most je bez lávky pre peších.

 

O údržbu sa postará žilinská župa

Údržbu mostu bude vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Údržbou sa rozumie bežná údržba a zimná údržba vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu. Kontrolu a údržbu mostných konštrukcií  bude naďalej vykonávať naša spoločnosť.