Motoristi jazdia rizikovo, cestári sa boja o životy

Počet nehôd spôsobených nepozornosťou vodičov, ktorí sa nesústredia na jazdu, narastá. Za posledných 6 mesiacov sa už takmer 20-krát stalo, že motorista alebo kamionista narazil do nášho mechanizmu, zásahového vozidla, našej Diaľničnej patroly, nášho pracoviska, kde pracovali diaľničiari. Cestári sa stávajú zraniteľnými, a to práve v čase, keď sa oni starajú o to, aby diaľnice a rýchlostné cesty boli bezpečné a motoristi sa komfortne dostali do svojho cieľa.

Európa volá na poplach. Správanie motoristov je rizikové a ohrozuje pracovníkov ciest. „Naši zamestnanci sa nemôžu báť o svoj holý život pri výkone svojej práce, ktorú si plnia zodpovedne, s dennodenným nasadením a ich život je pre mňa prioritou. Víziou našej firmy je nulová úrazovosť zamestnancov. Je načase meniť správanie motoristov. Som veľmi rád, že v napĺňaní tohto cieľa budú s nami súčinní aj kolegovia z dopravnej polície,“ konštatuje Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti. Posledný smrteľný úraz nášho zamestnanca pri výkone svojej práce na diaľnici bol v roku 2019.

 

Začíname s veľkou bezpečnostnou kampaňou

Spoločne s ostatnými európskymi diaľničnými spoločnosťami chceme kampaňou upriamiť pozornosť verejnosti na pracovníkov, ktorí prispievajú k bezpečnosti a komfortu vodičov na diaľniciach. Kampaň štartujeme pri príležitosti Európskeho dňa bezpečnosti. Je zameraná na zlepšenie bezpečnosti pracovníkov na diaľniciach prostredníctvom prevencie a posilnenia vzťahu medzi nimi a vodičmi, medzi ktorými zohrávajú kľúčovú úlohu profesionálni vodiči. Iniciátorom myšlienky je ASECAP, európske združenie prevádzkovateľov spoplatnenej cestnej infraštruktúry zahŕňajúce 18 členských krajín a 127 spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 45-tisíc zamestnancov priamo a 200-tisíc zamestnancov nepriamo. Tieto spoločnosti prevádzkujú, udržiavajú a spravujú cestnú sieť s dĺžkou viac ako 86-tisíc km a ich dlhodobou víziou je zabezpečovať najvyššie štandardy kvality, aby bola cestná infraštruktúra čo najbezpečnejšia vďaka princípu užívateľa/platiteľa, ktorý zabezpečuje udržateľné financovanie.

 

Diaľničné autority: Pomôcť by mohlo aj úsekové meranie rýchlosti

Bezpečnosť pracovníkov je potrebné zvýšiť. „Za účelom predídeniu nehodám pred opravovanými úsekmi diaľnic či rýchlostných ciest inštalujeme bezpečnostné vodiace prahy, mimoriadny dôraz kladieme na novo vypracované bezpečnostné schémy, ale aj na reflexné prvky na oblečení pracovníkov či na prvky bezpečnosti na vozidlách, aby boli viditeľné aj v noci či za ostrého slnečného žiarenia,“ menuje Ladislav Bariak, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

Pomocou schém sa určuje jednotný spôsob zabezpečenia oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta. Vzorové schémy určujú spôsob osadenia dopravného značenia a dopravných zariadení počas výkonu prác. Do štandardnej zostavy dopravného značenia a dopravných zariadení patria výstražné dopravné značky upozorňujúce na prácu na ceste, regulačné značky obmedzujúce najvyššiu dovolenú rýchlosť pri prechádzaní dotknutým úsekom cesty, informačné značky, ktoré informujú vodičov o spôsobe radenia sa do jazdných pruhov (pruhové značky), ďalej sú to dopravné zariadenia – smerovacie dosky vymedzujúce priečnu a pozdĺžnu uzáveru a výstražné zariadenia – uzávierkové tabule s vhodnou kombináciou svetelných signálov umiestnené na pracovnom vozidle.

 

Bezpečnosti na cestách napomáha aj líniové riadenie dopravy na úsekoch s vysokou intenzitou. Takéto riadenie totiž výrazne prispieva k informovaniu vodičov. Ešte väčšiu efektivitu by však mohlo priniesť úsekové meranie rýchlosti. Najčastejším dôvodom nebezpečných, niekedy až fatálnych nehôd, je nepozornosť vodičov a nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti. V tomto smere by mohli pomôcť kamery a úsekové meranie rýchlosti, a to tak statické, ako aj mobilné s presunom na dôležité miesta a exponované pracoviská na diaľniciach.

 

Byť videný už totiž nestačí

Kolízne situácie, kedy sa z dopravného značenia a ťažkého mechanizmu stane nárazová zóna a živé terče, sa však dotýkajú aj ostatných zložiek – policajtov, hasičov, záchranárov či odťahových spoločností. K nehodám prichádza aj uprostred dňa v úsekoch s dobrou viditeľnosťou, pričom signalizačné zariadenia zásahových vozidiel (rotujúce svetlá, svietiace šípky na streche dodávok, kužele) sú zapnuté a veľmi dobre viditeľné. „Počas piatich mesiacov tohto roka evidujeme na diaľniciach 199 nehôd, sedem z nich malo fatálne následky, pri šiestich dokonca asistoval alkohol. Apelujem na vodičov, aby zodpovedne pristupovali k šoférovaniu a nepodceňovali svoje schopnosti,“ dopĺňa plk. Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ.

 

Diaľnice a mosty opravujeme aj v noci, pozornosť musí byť zvýšená

V roku 2023 plánuje realizovať Národná diaľničná spoločnosť opravy a údržbu 10 mostov v celkových plánovaných nákladoch 21 miliónov eur. Ďalej sú realizované výmeny a opravy mostných záverov, významné sú taktiež stavebné opravy a údržba vozoviek. Národná diaľničná spoločnosť zlepší stav 70 km vozoviek diaľnic a rýchlociest, na opravy a údržbu vozoviek vyčleníme takmer 7 miliónov eur. Okrem opráv ciest zrealizujeme aj údržbu 400 km vodorovného dopravného značenia. Práce na prevádzkovaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa vykonávajú už aj v nočných hodinách, preto apel na zvýšenú pozornosť motoristov a zodpovednú jazdu je na mieste.

 

Kamionista nezvládol nočnú jazdu, narazil do pracoviska na moste Východná

Na liptovskej diaľnici D1 kompletne opravujeme most Východná, v režime 24/7. Odstránili sme mostný zvršok, vybúrali prechodové dosky, ložiská na oporách mosta, upravíme povrch mosta, položíme novú hydroizoláciu, vybetónujeme rímsy, namontujeme nové mostné závery, osadíme nové bezpečnostné zariadenia a položíme nový asfalt. Upravíme aj žľab pod mostom a upravíme terén. Práce vykonávame celý deň, celú noc, aj počas víkendov a sviatkov. K novému formátu výkonov opráv sme pristúpili predovšetkým z dôvodu, aby sme v kratšej miere obmedzovali motoristov.

Minulý pondelok (12.6.) v nočných hodinách narazil do pracoviska kamión. Okrem materiálnej škody na betónových zvodidlách a oplotenia staveniska, narazil kamionista vysokou rýchlosťou do vozidla s cestárom, ktorý bol prevezený do nemocnice.

 

„Počas spoločnej akcie sa policajti zamerajú na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti u vodičov motorových vozidiel jazdiacich na diaľniciach a rýchlostných cestách v úsekoch, na ktorých je z dôvodu dočasnej zmeny organizácie cestnej premávky obmedzená rýchlosť jazdy dopravným značením,“ uzavrel riaditeľ dopravnej polície plk. Tomáš Vrábel.