Motoristi pri úhrade diaľničnej známky viac využívajú internet, aplikácia a web si spolu polepšili o 14 percent

V roku 2019 vodiči uhradili 4 572 220 diaľničných známok, čo je o 2,6 % viac ako v roku 2018. Príjem z úhrady elektronických diaľničných známok predstavoval 79 374 263 eur, čo je nárast oproti roku 2018 o 4 %. 

Zahraniční vodiči aj v roku 2019 o kúsok predčili v úhrade diaľničných známok tých domácich. Úhrada diaľničnej známky vodičmi so slovenskými značkami predstavovala 49,3 %.

 

Motoristi najviac uhrádzali diaľničné známky v januári, nasledoval február, júl a august. Prvenstvo si v počte uhradených kusov aj v uplynulom roku udržali známky desaťdňové (2 743 463 ks), nasledovali ročné (1 167 158 ks) a tridsaťdňové (610 357 ks). Pochopiteľne, desaťdňové známky si zaobstarali najmä zahraniční vodiči, ktorí z tohto koláča tvorili až 67 %. Ročnú diaľničnú známku uhradilo 137 640 vodičov vozidiel so zahraničným EČV, čo predstavuje cca 12 %. Medzi zahraničnými s uhradenou slovenskou diaľničnou známkou dominovali vozidlá s českým (38 %), poľským (15 %) a nemeckým (12 %) EČV. 

 

Web a aplikácia si polepšili

 

Zhruba 2,7 milióna vodičov (55 %) známku uhradilo na obchodnom mieste, čo je asi o dve percentá menej, ako v roku 2018. Motoristi teda začínajú viac využívať možnosť uhradiť známku elektronicky, či už prostredníctvom webovej stránky (viac ako 1,6 milióna vodičov, čo predstavuje 14 % nárast oproti roku 2018) alebo mobilnej aplikácie (94 tisíc vodičov, čo predstavuje nárast 17 % oproti roku 2018). Cez mýtomat uhradilo známku v roku 2019 cca 108 tisíc ľudí (nárast o 12 %).

 

Predaj na IPM

 

Vodiči pri kúpe diaľničnej známky vyžívajú aj informačno predajné miesta na diaľničných hraničných priechodoch. Celkovo sme na troch IPM - Brodské, Jarovce, Čunovo - predali takmer 600 tisíc ks elektronických diaľničných známok.