Motoristi zvýšte pozornosť, končí sa platnosť známky pre rok 2017!

S novým rokom prichádza na rad aj kúpa novej diaľničnej známky. Ročným elektronickým diaľničným známkam pre rok 2017 skončí platnosť 31. januára 2018.

Novú elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 si môžu vodiči kúpiť online prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach (najmä čerpacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch. 

 

Neriskujte pokutu

 

Od roku 2015 už nie je potrebné lepiť známku na sklo. Systém elektronických diaľničných známok platí už tretí rok. Ponúka možnosť kúpy troch typov diaľničných známok: ročnej, 30-dňovej a 10-dňovej. Od jeho zavedenia nemá význam riskovať využívanie diaľnice či rýchlostnej cesty bez  diaľničnej známky. Stačí si diaľničnú známku zakúpiť a vozidlo je automaticky zaevidované v evidencii úhrad.

 

Povinnosť mať zakúpenú diaľničnú známku sa vzťahuje na:

 

  1. dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,
  2. dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
  3. dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Dôležitá správnosť údajov

 

V prípade uvedenia nesprávnych údajov pri platbe za známku kontrolný systém pri jazde na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest zaeviduje daný dopravný prostriedok ako motorové vozidlo resp. jazdnú súpravu bez úhrady diaľničnej známky s následkom pokuty. Preto je na mieste využiť možnosť rekapitulácie, ktorú vždy ponúka portál motoristom pred zaplatením známky, kde si skontrolujú všetky zadané údaje pozorne ešte raz. V zmysle Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (ktorým je NDS) za správnosť údajov uvádzaných pri kúpe diaľničnej známky zodpovedá výlučne motorista, ktorý si známku kupuje. V prípade, že je niektorý z údajov chybný alebo neúplný, je nutné toto oznámiť ihneď a to buď cez internetový portál alebo prostredníctvom zákazníckej linky. 

Dôležitá je správnosť všetkých zadávaných údajov, ako správnosť evidenčného čísla vozidla resp. prípojného vozidla, krajina registrácie a samozrejme platnosť známky.

 

Pomoc na diaľnici v cene 

 

Motoristi i naďalej získavajú s kúpou elektronickej diaľničnej známky aj pomoc Diaľničnej patroly, ktorá dnes zasahuje na viac ako 780 km diaľnic a rýchlostných ciest. O pomoc môžu požiadať na telefónnom čísle 0800 100 007 alebo cez aplikáciu Pomoc na diaľnici