Motoristom bude oddnes slúžiť nový diaľničný komplex pri Žiline

Národná diaľničná spoločnosť spustila dnes, 29. januára, do ostrej prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina a križovatkou Lietavská Lúčka. Motoristom skráti čas jazdy o 15 minút. Zároveň bude novootvorený úsek slúžiť ako južný obchvat Žiliny.

 

Sprevádzkovanie 11,32 km dlhého úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka pomôže odľahčiť dopravu na cestách I/18 v lokalite Strážov a I/64 smerom na Rajec. Prinesie vyšší komfort z jazdy, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. Zároveň zníži nehodovosť a vysoké zaťaženie hlukom, čím zlepší kvalitu životného prostredia v priľahlých obciach a v meste Žilina. Jeho súčasťou sú dva tunely, Ovčiarsko a Žilina. Tunel Ovčiarsko je aktuálne so svojou dĺžkou, takmer 2,5 kilometra, najdlhším dvojrúrovým tunelom v prevádzke. Na výstavbe diaľničného úseku sa podieľalo združenie stavebných firiem Doprastav, Strabag, VáhostavMetrostav. Zmluvná cena za výstavbu, spolufinancovanú Európskou úniou, predstavuje 445,166 mil. eur bez DPH.

 

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina spája mesto Žilina s diaľnicou D1. Začína tesne pred diaľničnou križovatkou Lietavská Lúčka. Po 2,5 km sa na svojom konci napája na už existujúci úsek cesty I/64 v križovatke Solinky v Žiline.

 

Južný obchvat mesta Žilina

Novootvorený úsek D1 prináša obyvateľom južných častí mesta Žilina ako Solinky, Vlčince, Bánová, Hliny, Bytčica alebo Bôrik výhodnejší vjazd do mesta cez diaľnicu. Dopravnú situáciu v meste Žilina zlepšíme aj vybudovaním spojovacej vetvy v okružnej križovatke Solinky (bypass) a realizáciou úprav cesty prvej triedy I/64, čím bude doprava plynulejšia. Tranzitná doprava nad 7,5 tony zostane zatiaľ vedená rovnako ako je tomu v súčasnosti. Dopravné značenie osadené na začiatku úseku zakáže vjazd týmto nákladným vozidlám na diaľnicu. O zmenách dopravnej situácie na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka ako aj na diaľničnom privádzači bude vodičov operatívne informovať osadené premenné dopravné značenie.

 

Nová diaľnica v číslach:

 • 1 100 pracovníkov stavby
 • 218 stavebných objektov
 • 2 tunely - Ovčiarsko (2 367 m) a Žilina (687 m) 
 • 9 mostov a 2 estakády v celkovej dĺžke 3,7 km 
 • najdlhším mostným objektom je estakáda pri obci Lietavská Lúčka (1 042 m)
 • 10 preložiek poľných a lesných ciest
 • 13 protihlukových stien v celkovej dĺžke 7,84 km
 • 524 000 m3 výkopových prác
 • 688 000 m3 násypov
 • 61 128 ton asfaltu 
 • 40 675 ton cementobetónu
 • 658 000 m3 výrubu z tunelov
 • do tunelov sa zabudovalo spolu 355 000 m3 betónu, 88 000 m3 kameniva a 9 000 ton ocele

Charakteristika úseku 

Začiatok úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je v križovatke diaľnic D1 a D3 v Dolnom Hričove. Za križovatkou Hričovské Podhradie, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie sa diaľnica stáča na východ a prechádza cez vrch Viešky tunelom Ovčiarsko a za ním pokračuje po svahoch údolia potoka Bitarová. Na konci katastrálneho územia Bánová tunelom Žilina vchádza do údolia Rajčianky a obce Lietavská Lúčka. Obec Lietavskú Lúčku trasa diaľnice prekračuje estakádou. Koniec úseku je v križovatke s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v Lietavskej Lúčke a je totožný so začiatkom stavby úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

 

Tunel Ovčiarsko 

 • má dve tunelové rúry s pozdĺžnym vetraním
 • pravá tunelová rúra je dlhá 2 367 m, ľavá má 2 360 m
 • západný portál je situovaný v katastrálnom území Dolný Hričov, východný v katastrálnom území Ovčiarsko
 • razil sa novou rakúskou tunelovacou metódou 
 • má 8 priečnych prepojení (3 prejazdné a 5 priechodných) a 3 núdzové zálivy
 • je v ňom 16 SOS kabín

 

Tunel Žilina

 • má dve tunelové rúry s pozdĺžnym vetraním
 • pravá tunelová rúra je dlhá 687 m, ľavá má 684 m
 • oba portály, západný aj východný, sú situované v katastrálnom území Bánová
 • razil sa novou rakúskou tunelovacou metódou 
 • má 2 priečne prepojenia slúžiace ako chránené únikové cesty
 • je v ňom 8 SOS kabín