Na D1 a D2 v Bratislave spúšťame najmodernejšie líniové riadenie dopravy

NDS spúšťa na bratislavských diaľniciach  D1 a D2 najmodernejšie líniové riadenie cestnej premávky na území Slovenska. Zavedením systému tzv. inteligentných, resp. chytrých diaľnic dokážeme navýšiť kapacitu preťažených úsekov o desať až dvadsať percent oproti stavu bez aktívneho riadenia. Výrazne znížime výskyt kolón a ich rozsah, zlepšíme plynulosť dopravy a zároveň včasným varovaním vodičov pri dopravných incidentoch zvýšime bezpečnosť cestnej premávky. Motoristom pomôžeme významne eliminovať časové straty.

Novinkou budú najmä premenné dopravné značky, ktorými budeme dynamicky meniť najvyššiu dovolenú rýchlosť, určovať zákaz predchádzania, regulovať jazdu v jazdných pruhoch, či zobrazovať výstražné značenie upozorňujúce na krátkodobo sa vyskytujúce nebezpečenstvo (kolóny, práce na ceste, nebezpečenstvo šmyku a i.) Vodiči nad každým jazdným pruhom nájdu osadenú dopravnú značku, ktorou sa musia riadiť. V prípade poruchy, výpadku telekomunikačnej siete, či napájania budú k dispozícii prídavné lamelové premenné dopravné značky, ktoré sa samočinne pretočia do polohy s príslušným obmedzením rýchlosti.

 

Jazdiť po obchvate bude možné 130 km/h

V prvej fáze spúšťame líniové riadenie dopravy v celej dĺžke diaľnice D1 na území mesta, t. j. medzi križovatkou Bratislava, Pečňa a budúcou križovatkou Bratislava, východ (dnes výjazd Vajnory). V druhej etape bude nasledovať úsek D2 výjazd Mlynská dolina – križovatka Jarovce. Nakoľko v týchto úsekoch budú diaľnice vyňaté z mesta, jazdiť po nich budeme v zmysle pravidiel cestnej premávky o jazde po diaľnici mimo obce. Režim spoplatnenie zostáva nezmenený, t. j. diaľnice D1 a D2 na území Bratislavy zostávajú aj naďalej vyňaté zo spoplatnenia. V časoch nižších dopravných intenzít a priaznivých poveternostných podmienok bude možné po nich ísť rýchlosťou až 130 km/h. Naopak, počas špičky, treba počítať s výraznejším obmedzením rýchlosti. V tejto súvislosti zaujímavo vyznieva fakt, že pri rýchlosti 130 km/h prejde úsekom menej vozidiel ako pri 50 km/h. Dôvodom sú najmä väčšie vzdialenosti medzi vozidlami pri vyšších rýchlostiach. Dlhoročné dopravné prieskumy ukázali, že najviac vozidiel dokáže prejsť Bratislavou pri rýchlosti 50 km/h.

 

Optimalizovať dopravu pomôžu desiatky senzorov

Vstupné údaje pre riadiaci systém budeme zbierať zo 178 senzorov umiestnených na diaľnici. Ide najmä o detektory vozidiel, stavu vozovky a senzory ovzdušia (teplota, zrážky, dohľadnosť). Systém získané údaje overí, vyhodnotí, následne namodeluje premávkové procesy a vytvorí krátkodobé predikcie ďalšieho vývoja. Riadenie premenných dopravných značiek bude prebiehať automaticky, pričom ich nastavenie bude prehodnocované každých 60 sekúnd, pri závažnejších incidentoch aj skôr. V ideálnych podmienkach budú dopravné značky zhasnuté, naopak v prípade ich zhoršenia či závažných incidentov sa na značkách rozsvietia zodpovedajúce obmedzenia, zákazy alebo výstrahy.

 

Jednotné, aktualizované dopravné značenie

Ďalšou novinkou, ktorá zaujme pozornosť motoristickej verejnosti, je aktualizácia trvalého dopravného značenia na diaľnici D1 v úseku križovatka Pečňa – výjazd letisko a na D2 v úseku Pečňa. Po novom budú ciele na dopravnom značení uvádzané v tzv. urbánnom móde (značenie známe napr. z Nemecka). Znamená to, že vodič bude na trase informovaný aká mestská časť Bratislavy nasleduje a na akú významnú radiálu sa na príslušnom výjazde odbočuje (napr. odbočenie na radiálu Gagarinova ulica, ktorá smeruje do mestských častí Podunajské Biskupice a Prievoz). Cieľom je zjednotiť celé dopravné značenie v Bratislave. Aktualizácia však priamo súvisí aj so spustením diaľničnej križovatky D1/R7 Bratislava, Nivy (bývalý Prievoz). Práce na výmene približne 100 veľkoplošných dopravných značiek budú prebiehať výlučne v nočných hodinách (22.00 hod – 05.00 hod) od konca augusta do konca novembra. Počas nich budeme zároveň demontovať aj niektoré existujúce portály, ktoré by v novej koncepcii dopravného značenia zostali nevyužité.

 

V budúcnosti až po Senec, resp. Stupavu

S prípravou projektu modernizácie a doplnenia informačného a riadiaceho systému diaľnic D1 a D2 na území mesta Bratislava sme začali v roku 2016. Samotné práce na modernizácii sme rozbehli v roku 2019 na základe schváleného projektu dopravného značenia Prezídiom Policajného zboru a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Systém líniového riadenia nám pritom funguje už niekoľko mesiacov v tzv. slepom režime. Výhľadovo ho plánujeme predĺžiť na D1 až po Senec a na D2 po budúci uzol  Bratislava, sever (dnes Stupava). Líniové riadenie bude zároveň aplikované aj na stavbách obchvatu Bratislavy v zodpovednosti koncesionára PPP projektu a to na D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Bratislava, Rača a na R7 v úseku Bratislava, Nivy – Bratislava, juh, v smere do Bratislavy tiež pred uzlom Bratislava, juh. Po líniovom plánujeme v ďalšom kroku spustiť aj sieťové dopravné riadenie. Využívať pri ňom budeme už inštalované veľkoplošné biele premenné informačné tabule. Pomocou nich budeme vodičov informovať o prípadných obmedzeniach a zdržaniach v riadenej sieti diaľnic (nie iba v línii) a odporúčať im vhodné náhradné obchádzkové trasy.