Národná diaľničná spoločnosť nie je stavebníkom D4/R7

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nie je stavebníkom nultého bratislavského obchvatu D4/R7. Stavebníkom úsekov D4/R7 je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

Keďže stavba D4/R7 sa realizuje prostredníctvom PPP-projektu, projekčné práce, kompletnú realizáciu, financovanie ako aj prevádzku a údržbu projektu zabezpečuje koncesionár - konzorcium Zero Bypass Limited "Obchvat nula”. Tvoria ho spoločnosti Cintra, Macquarie Capital a PORR AG. Po oficiálnom odovzdaní stavby verejnosti bude nasledovať 30-ročná koncesia s prevádzkou a údržbou.

 

Zhotoviteľom projektu a hlavným dodávateľom koncesionára je spoločnosť D4R7 Construction s.r.o.. Ide o konzorcium medzinárodných spoločností - španielskej spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúskej firmy Porr Bau.

 

Stavebníkom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Slovenská republika (v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR) uzavrela s koncesionárom v roku 2016 koncesnú zmluvu - dohodu o obchodných podmienkach v súvislosti s bratislavským obchvatom D4/R7. Projekt D4/R7 zahŕňa stavbu 27 km dlhého diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a cca 32 km úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami.

 

Národná diaľničná spoločnosť týmto opakovane vyzýva koncesionára, aby upravil informačné tabule k stavbe D4/R7. Na tabuliach koncesionár omylom ako stavebníka uvádza Národnú diaľničnú spoločnosť. NDS na chybu koncesionára opakovane upozorňuje a žiada nápravu.