Naše mosty kontrolujeme a udržiavame v kondícii – 8 mostom zlepšíme stav

Národná diaľničná spoločnosť má vo svojej správe 815 mostov, z toho 502 na diaľniciach, 225 na rýchlostných a 88 na ostatných cestách. Počas aktuálneho roka plánujeme opraviť osem z nich. Predpokladané investičné náklady spojené s touto činnosťou odhadujeme 12,2 milióna eur bez DPH. Účelom je zlepšenie technického stavu, zvýšenie životnosti a výmena bezpečnostných zariadení mostov. Motoristom to prinesie skvalitnenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky tak v súčasnosti, ako aj do budúcnosti.

Popri avizovaných prácach na búraní a následnej výstavbe nového ľavého diaľničného mosta (smer Liptovský Mikuláš) v križovatke Podbanské (úsek D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok), ktoré sa rozbehnú už o pár dní, chceme v tomto roku zároveň vylepšiť stavebno-technický stav hneď niekoľkých ďalších mostov.

 

Na rad prídu už v tomto roku

  • diaľničný most D2 nad traťou ŽSR v bratislavskom Lamači – podpísaná zmluva o dielo, opravu pravého mosta (smer Bratislava) plánujeme v termíne 23. 5. – 5. 9. 2021, v budúcom roku opravíme ľavý most (smer Malacky)
  • dva diaľničné mosty D2 cez mlynský náhon a potok Rudava – podpísaná zmluva o dielo, plánovaný termín opravy mostov 8. 4. – 29. 9. 2021
  • výstupná vetva z Dolnozemskej cesty na Prístavný most v Bratislave – v súťaži, plánovaný termín opravy máj – august 2021
  • diaľničný most, pravý na D1 v Trenčíne (smer Považská Bystrica) – v súťaži, plánovaný termín opravy jún – september 2021
  • diaľničný most D1 Velínok – v súťaži, plánovaný termín opravy máj – august 2021
  • most na R1 v Hronskej Breznici – v súťaži, ľavý most (smer Nová Baňa) opravíme v tomto roku a pravý (smer Zvolen) v budúcom, plánovaný termín opravy máj – september 2021
  • most na R1 v Banskej Bystrici – v súťaži, pravý most (smer Brezno) opravíme v tomto roku a ľavý (smer Zvolen) v budúcom, plánovaný termín opravy máj – august 2021

 

Zmena viditeľná na prvý pohľad

Štandardná oprava mostných objektov spočíva v odstránení a následnej obnove mostného zvršku. Počas nej sa položí nová vrstva vyrovnávajúceho betónu, vymenia sa mostné závery, opravia sa rímsy, hydroizolácia a odvodňovací systém. Most dostane novú vozovku, zvodidlá, zábradlie. Opravou zároveň dochádza k sanácii spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie.

 

Bezpečnosť na prvom mieste

Každý most pravidelne kontrolujeme. Minimálne raz v roku realizujeme bežné a v štvorročných cykloch takzvané hlavné prehliadky mostov. Pri bežných prehliadkach ide najmä o vizuálnu kontrolu, ktorou zisťujeme, či na moste nie sú viditeľné trhliny, priehlbiny alebo voľným okom rozpoznateľné poruchy. Hlavné prehliadky sú už podrobnejšie a prehliadajú sa pri nich aj ťažšie prístupné miesta. Pozostávajú z fyzickej prehliadky každej konštrukčnej časti mostného objektu a zaznamenania zistených porúch.

 

Prehliadky mostov vykonávame s odbornou starostlivosťou a kladieme na ne veľký dôraz. Vypovedá o tom 815 bežných a 176 hlavných prehliadok naplánovaných v priebehu tohto roka. Na základe ich výsledkov následne plánujeme a realizujeme údržbu a opravy jednotlivých mostných objektov s cieľom zabezpečiť, aby spoľahlivo a bezpečne naďalej plnili svoju funkciu.