NDS bude pri verejnom obstarávaní komunikovať elektronicky

Národná diaľničná spoločnosť bude od 19.10. 2018 ako verejný obstarávateľ používať pri nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek na plnú elektronickú komunikáciu systém JOSEPHINE.

Ide o povinnosť vyplývajúcu z § 20 zákona  č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Pri už vyhlásených zákazkách, pri ktorých spadá koniec lehoty na predkladanie ponúk do obdobia po 18.10.2018 a pri už vyhlásených zákazkách, pri ktorých boli už pred 19.10. 2018 predložené ponuky a prebiehajú úkony súvisiace s ich vyhodnotením, bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle Výkladového stanoviska č. 4/2018 Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Celé znenie oznámenia nájdete TU: