NDS od zhotoviteľa Višňového žiada na KRS 14,75 milióna eur

Národná diaľničná spoločnosť žiada od bývalého zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala 14,75 milióna eur. Ide o nárok objednávateľa na platbu, ktorý si NDS uplatnila u medzinárodnej Komisie pre riešenie sporov (KRS) za nesplnenie míľnikov č. 2 (prerazenie tunela) a č. 3 (dokončenie  betónovej vozovky v tuneli). 

NDS si nároky za nedodržané míľniky uplatnila v minulosti okamžite po ich nesplnení, zhotoviteľ ich uznať odmietal a preto o nich rozhodne KRS. 

NDS priebežne pripravuje aj ďalšie nároky v súvislosti s touto stavbou. Nároky NDS sú kryté bankovou zárukou a budú uplatňované postupne tak, aby nedošlo k ich premlčaniu.

 

Ďalšou aktuálnou problematikou, ktorú NDS rieši, sú nároky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z vád diela a projektovej dokumentácie.

O nároku na zmluvné pokuty bude komisia rozhodovať na základe procedurálneho kalendára vydaného komisiou, spolu s nárokom zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby. Rozhodnutie v tomto konkrétnom spore sa podľa uvedeného kalendára očakáva v januári 2021.


Komisia pre riešenie sporov

 

Komisia pre riešenie sporov medzi NDS a Zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vznikla v januári 2019. Komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľa na jednom sa zhodli obe strany.