NDS odstúpila od zmluvy so spoločnosťou CORSAN - CORVIAM

NDS odstúpila od zmluvy so spoločnosťou CORSAN – CORVIAM CONSTRUCCIÓN, ktorá bola jedným z členov združenia úseku R2 Zvolen, východ – Pstruša. Dôvodom odstúpenia od zmluvy je skutočnosť, že spoločnosť CORSAN bola vymazaná z registra partnerov verejného sektora.

Záväzky budú uhradené

 

Zmluvný vzťah v súlade so Zmluvou o dielo pokračuje s druhým zhotoviteľom, spoločnosťou Chemkostav IS, s.r.o., ktorá je povinná splniť všetky záväzky firmy CORSAN, vrátane úhrad subdodávateľom. Spoločnosť CORSAN – CORVIAM CONSTRUCCIÓN dňa 12.júla 2017 vstúpila do procesu dobrovoľného konkurzu podľa španielskeho práva. NDS týmto krokom zabezpečila plnenie 5-ročnej záruky na dielo a uhrádzanie záväzkov subdodávateľom. 

 

Úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša s dĺžkou 7,85 km odovzdala NDS do dočasného užívania motoristom v máji 2017.