NDS opäť sprístupní pre motoristov križovatku Fričovce

NDS spracovala návrh technického riešenia na opätovné sprevádzkovanie križovatky Fričovce na D1 a požiadala Ministerstvo dopravy a výstavby SR o udelenie výnimky na toto technické riešenie.

Pripojenie diaľnice v križovatke Fričovce bolo navrhnuté ako dočasné, do momentu zrealizovania a sprístupnenia úseku D1 Fričovce – Svinia. Z dôvodu lepšej dostupnosti však NDS požiadala ministerstvo dopravy a výstavby o udelenie výnimky. 

 

Ide o zmenu normou stanovenej šírky jazdných pruhov v oboch jazdných pásoch diaľnice v mieste pripojenia prídavných pruhov križovatky Fričovce na diaľnicu D1, ako aj zmenu šírky zaraďovacieho a odbočovacieho pruhu z požadovaných 3,5 metra na 3 metre. Podmienkou udelenia výnimky je zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na 100 km/h a zabezpečenie nepretržitého kamerového dohľadu v tomto úseku.

 

 

Dočasné riešenie

 

Jedná sa o dočasné riešenie na dva roky, pričom časové obmedzenie v tomto prípade vydalo k výnimke Prezídium Policajného zboru SR. Začiatok realizácie predpokladáme v máji 2018.