NDS s „OZ Bez bariér“ pomáha odstraňovať bariéry ŤZP občanom

Tešíme sa, že i my môžeme prispieť k dobrej veci – rozšíreniu mobility zdravotne postihnutých ľudí rôznymi formami rušenia bariér medzi nami, aby sme si boli bližšie. Zároveň pomáhame posúvať aj hranice bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, nielen pre mobilne znevýhodnených občanov.

NDS v tomto roku nadviazala spoluprácu s Občianskym združením Bez bariér – Národná platforma proti bariéram, a na začiatku júna sme mali „na stole“ prvé ovocie našich rokovaní – nainštalovaný systém Eurokľúč na prvých odpočívadlách rýchlostných ciest - na odpočívadle R1 Graniar a R2 Budča. V rušení bariér nekončíme - pomocnú ruku podávame aj občanom s načúvacím prístrojom inštaláciou indukčných slučiek na hraničných priechodoch.

 

Čo je systém Eurokľúč, a kde je ho možné nájsť na našich cestách

Eurokľúč je patentovaným systémom a je kľúčom k špeciálnemu typu vložky. Jeho vlastník – ťažko zdravotne postihnutý občan (ŤZP) alebo jeho sprievod – ním ľahko odomkneme každé označené bezbariérové WC i iné zariadenia na prekonávanie architektonických bariér vo väčšine štátov Európy.

Pridanou hodnotou pre zdravotne postihnutých vlastniacich svoj Eurokľúč je aj to, že:

 

 • nemusí žiadať obsluhu o zapožičanie kľúča k WC pre ŤZP
 • nemusí čakať na obsluhu WC pre ŤZP, na otvorenie WC alebo odovzdanie kľúča od WC
 • WC by malo byť čisté a funkčné spolu s ďalším potrebným zariadením a pomôckami vo WC
 • WC nie je znefunčknené vandalizmom

V podmienkach NDS sme postupne umožnili bezbariérové WC na ďalších miestach:

Bratislavský kraj :

 • hraničný priechod D2 – Čunovo - Rajka – Informačno-predajné miesto NDS (vpravo od vchodu)
 • hraničný priechod D4 – Jarovce - Kittsee – Informačno-predajné miesto NDS (vpravo od vchodu)

Trnavský kraj :

 • diaľnica D1 - km 79 Piešťany – diaľničné odpočívadlo NDS – Piešťany

Banskobystrický kraj :

 • odpočívadlo Voznica R1 – neďaleko Žarnovice
 • odpočívadlo Budča – rýchlostná cesta R2 smer Zvolen
 • odpočívadlo Graniar v Banskej Bystrici – rýchlostná cesta R1 smer Zvolen

Žilinský kraj:

 • D1 odpočívadlo vpravo Turčianska Štiavnička - reštaurácia Motorest – smer Martin
 • D1 odpočívadlo vľavo Turčianska Štiavnička - smer Ružomberok

 

Motorizovaní zdravotne postihnutí vlastníci Eurokľúča ho môžu využiť aj na prvých čerpacích staniciach pri diaľniciach a rýchlostných cestách na Slovensku, kde boli toalety pre zdravotne postihnutých vybavené týmto prístupovým systémom.

Zoznam miest s inštalovaným systémom Eurokľúč je zverejnený na rovnomennej stránke: http://www.eurokluc.sk/euro-wc-Sk.html

Naše debarierizačné opatrenia pokračujú

V súvislosti so zavedením bezbariérových WC na Eurokľúč do konca septembra  postupne bezbariérovo upravíme prístupy pre imobilných občanov v okolí týchto toaliet a parkovísk na odpočívadlách NDS (plynulé nábehy a zjazdy na chodníky bez navýšenia a ďalšie vyznačenie parkovacích miest pre ŤZP v blízkosti WC).

V rámci väčších stavebných úprav v najbližšom období budeme zabezpečovať projektovú dokumentáciu pre hraničný priechod Brodské (vstup na Slovensko z Českej republiky), kde je zámer prebudovať časť administratívnej budovy colnice na sociálne zariadenie s dostatočnou kapacitou a zároveň sociálnym zariadením pre imobilných aj s prebaľovacím pultom do 100kg.

 

Inštalácia indukčných slučiek

NDS chce pomôcť aj občanom so sluchovým postihnutím zavedením indukčných slučiek AUDIOCARE. Pomocou indukčnej slučky dokážu počuť ľudia s načúvacím prístrojom. Systém zabezpečuje vytesnenie akéhokoľvek rušivého hluku, zrýchlenie komunikácie s hlukovo postihnutým zákazníkom. Nájdete ich na našich hraničných priechodoch v Čunove, Jarovciach a Brodskom. Ide o informačno-predajné miesta NDS na vstupe do SR.

 

Debarierizačné opatrenia na ČS PHM

NDS v snahe pomôcť zdravotne hendikepovaným občanom rozšíriť možnosti ich mobility oslovila aj tri najväčšie spoločnosti prevádzkujúce čerpacie stanice PHM (Slovnaft, OMV a SHELL).

Rovnako Národná platforma proti bariéram OZ „BEZ BARIÉRY“ (pán PETER KUČERA) oslovila organizáciu SAPO (Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu), ktorá zastrešuje dodávateľov PHM.

 Výsledkom je, že:

SLOVNAFT – ako líder v oblasti zavádzania debarierizačných opatrení postupnou rekonštrukciou jednotlivých čerpacích staníc na diaľničných odpočívadlách zavádza systém EURO kľúč, audiocare – indukčnú slučku, prebaľovací pult do 100kg (ako prvý je inštalovaný na odpočívadle Zeleneč – PS)

Predpoklad ukončenia inštalácie nového vybavenia na ČS PHM majú v pláne najneskôr do roku 2020.

OMV – v prvom kroku nainštaluje EURO kľúč na všetky toalety pre imobilných, ktoré sa nachádzajú na sieti diaľnic a rýchlostných.  Ďalšie opatrenia bude realizovať priebežne.

SHELL – do konca augusta 2018 plánuje osadiť na všetkých svojich diaľničných čerpacích staniciach bezpečnostné zámky EURO kľúč.  Ďalšie opatrenia bude realizovať priebežne.