NDS tlačí na zhotoviteľa úseku s tunelom Višňové, aby minimalizoval meškanie

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin skontrolovali prerazenie tunela Višňové, ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Tunel Višňové bude po dobudovaní najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku s dĺžkou 7 450 m.

Južná rúra tunela Višňové bola prerazená 28. augusta, severnú zhotoviteľ prerazil prvý septembrový týždeň. Zhotoviteľ celkovo vyrazil 14 887 m tunela Višňové, to je o 4 400 m viac ako je všetkých dvojrúrových tunelov v prevádzke a iba o 3500 m menej ako je všetkých tunelov na Slovensku.

 

Razenie spolu trvalo 1 250 dní (od apríla 2015). Razilo sa non-stop. Spolu bolo vyvezených 1,6 milióna m3 horniny. Použité boli dve metódy razenia, a to ADECO-RS (Talianska tunelovacia metóda) a NRTM (Nová rakúska tunelovacia metóda). Priemerne sa vyrazilo 12,75 m denne. 

Na tuneli pracovalo v priemere 100 až 150 ľudí v dvoch smenách. 

 

Akcelerácia prác

 

Okrem tunela prebiehajú práce aj na realizácii mostných objektov, oporných a zárubných múroch, preložkách inžinierskych sietí a konštrukčných vrstvách diaľnice. V križovatke Lietavská Lúčka sa realizujú práce na mostoch, oporných múroch, cestných objektoch a preložkách inžinierskych sietí. 

 

V súčasnosti platí zmluvný termín ukončenia výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala a to december 2019. Tunel Višňové bol prerazený s meškaním približne 9 mesiacov, niektoré stavebné objekty sú vo vyššom omeškaní. NDS však využíva všetky zmluvné možnosti na vyvíjanie tlaku na zhotoviteľa, aby zhotoviteľ minimalizoval svoje meškanie a úsek stavebne dokončil do konca roka 2020 a následne by sa spustila skúšobná prevádzka.

 

Výstavba úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala je spolufinancovaná z fondov Európskej únie.