tunel Višňové

Vyhlasujeme tender na technológiu tunela Višňové

Vyhlasujeme tender na technológiu tunela Višňové

<p>Národná diaľničná spoločnosť vyhlasuje súťaž na technologické vybavenie tunela vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. V rámci prípravy tendra sme veľmi intenzívne komunikovali s analytikmi Inštitútu dopravnej politiky a Útvaru hodnoty za peniaze. Pri tvorbe hodnotiacich kritérií sme do značnej miery zohľadnili ich odporúčania.</p>

Začatie prípravných trhových konzultácií k zákazke technologického vybavenia tunela Višňové

Začatie prípravných trhových konzultácií k zákazke technologického vybavenia tunela Višňové

<p>Národná diaľničná spoločnosť oznamuje širokej verejnosti začatie prípravných trhových konzultácií k plánovanej nadlimitnej zákazke s názvom "Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha")" podľa §25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  </p>

Úspešný reštart dostavby tunela Višňové, práce výrazne napredujú

Úspešný reštart dostavby tunela Višňové, práce výrazne napredujú

<p>Po štyroch mesiacoch od podpisu zmluvy na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové je na stavbe vidieť výrazný progres. V tuneli, mostoch i cestnom telese sa naplno pracuje. Zhotoviteľ rozbehol práce na takmer všetkých stavebných objektoch. Budujú sa už aj tie, s ktorými predchádzajúci zhotoviteľ ani nezačal. Na hladký priebeh banských prác dohliada sv. Barbora.</p>

Višňové bude. Reštart je realitou. Podpísali sme zmluvu na dostavbu úseku

Višňové bude. Reštart je realitou. Podpísali sme zmluvu na dostavbu úseku

<p>Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala zmluvu na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Trinásť a pol-kilometrový diaľničný úsek s najdlhším slovenským tunelom Višňové výrazne skráti čas potrebný na prechod Žilinou. Vodičom umožní vyhnúť sa dopravným zápcham na existujúcej ceste I/18 pod hradom Strečno. Ambíciou NDS je odovzdať novú diaľnicu motoristom najneskôr do konca roka 2023.</p>

D1 s tunelom Višňové: Máme regulárneho víťaza

D1 s tunelom Višňové: Máme regulárneho víťaza

<p>V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou posledný dôležitý míľnik. Voči vyhodnoteniu ponúk, zahŕňajúcich aj cenu, neboli doručené žiadne námietky. Projekt smeruje na ex ante kontrolu a následne pristúpime k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.</p>

D1 s tunelom Višňové: Vyhodnotili sme ponuky

D1 s tunelom Višňové: Vyhodnotili sme ponuky

<p>V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou posledný dôležitý míľnik. Vyhodnotili sme predložené ponuky od vybraných spoločností, zahŕňajúce aj cenu.</p>

D1 s tunelom Višňové: Otvorili sme ponuky

D1 s tunelom Višňové: Otvorili sme ponuky

<p>V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou ďalší dôležitý míľnik. Vybrané spoločnosti predložili konečné ponuky zahŕňajúce aj cenu. Ponuky predložili všetky 3 konzorciá, ktoré sa zúčastnili súťažného dialógu. </p>

D1 s tunelom Višňové: Postupujeme k súťažnému dialógu

D1 s tunelom Višňové: Postupujeme k súťažnému dialógu

<p>V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou ďalší míľnik. Ukončili sme posudzovanie predložených žiadostí stavebných spoločností o účasť v súťaži. V predložených žiadostiach o kvalifikáciu sa hodnotili referencie a ekonomická kondícia. K súťažnému dialógu pre stavebnú časť vyzveme 3 konzorciá.</p>

D1 s tunelom Višňové: Začíname s hodnotením žiadostí o účasť v súťaži

D1 s tunelom Višňové: Začíname s hodnotením žiadostí o účasť v súťaži

<p>V rámci verejného obstarávania dokončenia úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové máme za sebou prvý dôležitý míľnik. V pondelok, 11.5.2020, boli predložené žiadosti stavebných spoločností o účasť v súťaži a začal sa proces hodnotenia splnenia podmienok účasti. Posudzovať budeme predložené referencie či ekonomickú kondíciu spoločností.</p> <p>Predpokladáme, ak nebudú uplatnené revízne postupy a teda nebudú uchádzači namietať prípadné vylúčenie, že proces hodnotenia splnenia podmienok by mal byť ukončený do dvoch mesiacov.</p>

D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové

<p>K projektu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala zverejňujeme technické informácie. Ako investor sme povinní vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti investície, ktorú plánujeme uskutočniť a následne oznámiť ministerstvu financií jej zverejnenie na našom webovom sídle.</p>

Stavba s tunelom Višňové: Informácie a fakty

Stavba s tunelom Višňové: Informácie a fakty

<p>NDS po odchode bývalého Zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala zabezpečila vyplatenie subdodávateľov, zrealizovala inventarizáciu a pripravila novú súťaž. </p>

Súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku s tunelom Višňové vypíšeme v auguste

Súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku s tunelom Višňové vypíšeme v auguste

<p style="text-align:justify;">Národná diaľničná spoločnosť v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Pôvodný zhotoviteľ úseku, združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, z toho dôvodu v marci došlo k ukončeniu kontraktu. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Súťaže na dodávateľov technológie či Strediska správy a údržby diaľnic NDS vypíše priebežne počas druhého polroka 2019. Podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. Predpoklad sprejazdnenia úseku je v roku 2023.</p>