Úspešný reštart dostavby tunela Višňové, práce výrazne napredujú

Po štyroch mesiacoch od podpisu zmluvy na výstavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové je na stavbe vidieť výrazný progres. V tuneli, mostoch i cestnom telese sa naplno pracuje. Zhotoviteľ rozbehol práce na takmer všetkých stavebných objektoch. Budujú sa už aj tie, s ktorými predchádzajúci zhotoviteľ ani nezačal. Na hladký priebeh banských prác dohliada sv. Barbora.

Môžem s radosťou povedať, že za tú krátku dobu, za tých pár mesiacov na tejto odkliatej stavbe to zatiaľ ide podľa predpokladov. Tak ako sme tu pri podpise hovorili, že nás bude čakať veľa problémov, ktoré ani nepoznáme, tak to sa aj deje. Trúfam si zatiaľ povedať, že nás nič neprekvapilo, čo by sme nedokázali riešiť a pevne verím, že to takto pôjde aj naďalej a nebude tu tak veľký problém, ktorý by sme spoločne so zhotoviteľom nedokázali za chodu vyriešiť. Je mi veľkou cťou, že sa nám podarilo dosúťažiť túto stavbu, zahájiť ju tak ako sme predpokladali a som stále presvedčený, že ju tak ako sme sľúbili na konci roka 2023 aj odovzdáme verejnosti do užívania,“ zhodnotil na minulotýždňovom kontrolnom dni, spojenom s osadením sošky sv. Barbory, patrónky baníkov, postup prác a stav v tuneli Juraj Tlapa, predseda predstavenstva NDS.

 

Viditeľný progres prác

Na badateľný progres výstavby poukázal aj Marek Holič, splnomocnenec predstavenstva NDS pre stavbu tunela Višňové, ktorý má veľkú zásluhu na reštarte projektu. „Dobrou správou je, že na všetkých vonkajších objektoch akcelerujeme. Na mostných objektoch, kde predchádzajúci zhotoviteľ ani nezačal práce, tak nový zhotoviteľ už mal možnosť akcelerovať. Horšou správou je, že na blokoch tunela sme uskutočnili viaceré merania a skenovania. Môžem s určitosťou povedať, že niektoré bloky sú v horšom stave ako uvádzal predchádzajúci zhotoviteľ,“ skonštatoval Holič a poďakoval všetkým zúčastneným na tomto významnom projekte.

 

Až 600 pracovníkov na stavbe

Dostavbu celospoločensky sledovaného úseku sa podarilo oživiť a reštartovať nielen vďaka maximálnemu úsiliu NDS, ale aj nasadeniu nového zhotoviteľa. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva spoločnosti Skanska SK, potvrdil, že práce rozvinuli na všetkých, resp. na väčšine stavebných objektov, na ktorých to okolnosti umožňujú. „Na niektorých stavebných objektoch ešte stále prebieha dokončovanie projektovej dokumentácie a niektoré úkony, ktoré sú potrebné na to, aby sme začali práce realizovať. Dá sa povedať, že na tých kritických objektoch sa v plnej miere pracuje. Na stavbe sa momentálne nachádza približne 400 ľudí, v najväčšom nápore tu bude okolo 600 ľudí. Verím, že v spolupráci s NDS budeme napredovať a dielo dokončíme.“ Zároveň vyjadril presvedčenie, že vysvätená soška sv. Barbory už bude tá posledná, ktorú sme na portáloch tunela inštalovali.

 

Baníci a tunelári pracujú naplno

Aktuálne v tuneli Višňové prebieha reprofilácia a betonáž jednotlivých blokov ostenia. „Tunel je po vyrazení oprofilovaný primárnym ostením. Potom sa pomocou izolačného vozíka realizuje kladenie hydroizolačnej fólie, aby neprichádzalo k prieniku horninových vôd do ostenia tunela. Následne prichádza debniaci voz, ktorý to celé zabetónuje. Momentálne sa tu nachádza päť debniacich vozov, ktoré slúžia na to, aby sme vybetónovali finálnu konštrukciu sekundárneho ostenia tunela. Práce prebiehajú aj na zemnení základových pásov. Ďalšie vrstvy potom už idú vozovkové a to od základu vozovky až po cementobetónový kryt,“ sumarizuje za zhotoviteľa Igor Jurík, projektový manažér tunela.

 

Výstavba ide podľa plánu

Na vonkajších objektoch sú v súčasnosti realizované činnosti na opravných prácach a na zakladaní mostov. Na ostatných mostoch prebiehajú rovnako opravné a dokončovacie práce indikované pri rozviazaní zmluvy s predchádzajúcim zhotoviteľom. Na najdlhšom moste sa dokončuje spodná stavba, piliere a úložné prahy. Dopĺňa Viliam Kučera, projektový manažér mostov Skanska SK: „Všetky mostné objekty sú v realizácii. Dva mostné objekty, ktoré sme prebrali neboli vôbec zahájené, prebrali sme ich na zelenej lúke. Aktuálne už zakladáme tieto mostné objekty, realizujeme piliere, opory, takže je vidieť, že ten progres je veľký. Sú to objekty, ktoré sú v náročných geologických podmienkach a v zosuvnom území, takže museli sme sa vysporiadať s obrovskými problémami. Ďalšie mostné objekty, ktoré sme prebrali od bývalého zhotoviteľa v určitej fáze rozostavanosti, tam prebiehajú práce či už na spodných stavbách alebo na mostných konštrukciách. Ten progres je naozaj viditeľný, práce prebiehajú v zmysle harmonogramu, ktorý sme si stanovili na začiatku pri prevzatí stanoviska.“

 

Ambíciou NDS zostáva rok 2023

Na stavbe je teraz dôležité ukončiť prekládky inžinierskych sietí, s ktorými bývalý zhotoviteľ ešte ani nezačal a ktoré by mohli brániť v rozvinutí stavebných prác. Pracuje sa aj na ukončení spracovania dokumentácie a zmenových procesov pre zmenu stavby pred dokončením. V tuneli je nepretržitá pracovná doba, na vonkajších objektoch sa robí v predĺžených zmenách. Celé naše úsilie tak naďalej smeruje k tomu, aby sme nový 13,5 km diaľničný úsek odovzdali motoristom najneskôr do konca roka 2023. Všetky nové informácie o projekte prinášame verejnosti na webovej stránke Visnovebude.sk.