Začatie prípravných trhových konzultácií k zákazke technologického vybavenia tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť oznamuje širokej verejnosti začatie prípravných trhových konzultácií k plánovanej nadlimitnej zákazke s názvom "Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha")" podľa §25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Predmetom sú prípravné trhové konzultácie k príprave a realizácii postupu verejného obstarávania na vybudovanie technologického vybavenia tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
 
Predmetný úsek D1 sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji, pričom začiatok úseku je v Lietavskej  Lúčke, kde trasa úseku nadväzuje na úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Predmetná stavba je dlhá približne 13,43 km vrátane tunela dlhého približne 7,5 km. Stavenisko je uvažované pre dodávateľa technológie pri západnom portáli tunela. Ide len o stavebné objekty technológie stavby, informačného systému a prislúchajúce práce spolu s riadiacim systémom. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie inžinierskej činnosti, dodávka dopravných a iných E&M zariadení, ich odskúšanie vrátane revízií, uskutočnenie inštalačných prác, dodávka softvéru a programovania OT systémov, pre vybrané stavebné objekty rozostavanej stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.